Migrering til skyen

Migrering af data fra eksisterende løsning, eks. FileShare, SuperOffice eller SharePoint On Premise, til WorkPoint 365.

En sikker cloud-succes

Vi hos Simplitize er eksperter i migrering til skyen i WorkPoint 365, så du kommer sikkert i mål med en overskuelig og brugbar filorganiseringsløsning.

Datamigrering til skyen er til de virksomheder, der kommer fra en FileShare-struktur, et ældre WorkPoint on premise-system eller fra et andet proprietærsystem, som er for kompliceret eller forældet, og som vil have data flyttet over i WorkPoint (SharePoint Online).

Migreringen kan skabe værdi for din virksomhed på flere måder:

Virksomheden sparer udgifter ved at kunne lukke gamle on premise løsninger, eks. HCL (Lotus) Notes, en SharePoint-server eller en SuperOffice-server.


Det bliver mere overskueligt for medarbejderne kun at skulle forholde sig til ét system, hvori al data ligger samlet efter migrering.

Det giver derfor mening at ville migrere data, hvis man har et ønske om få al eksisterende eller legacy-data overført til en ny, samlet løsningsplatform.

Dermed sagt gælder det alle, som ønsker at flytte data.

 

BD-Docs - Dokumenthåndtering

Hvorfor skal Simplitize hjælpe dig i skyen?

På baggrund af vores mange års erfaring med Microsoft 365 og migreringsprojekter er vi i stand til at identificere og rådgive dig inden for alle cloud-mulighederne og sikre, at du får igangsat de services, som giver din virksomhed mest værdi, samt at migreringen forløber trygt og problemfrit.

Det handler om at være bevidst om, hvordan man griber processen an, og hvordan man gør brug af relevante services, samt at sikre, at hele virksomheden kommer med på cloud-rejsen. Derfor er datamigrering en vigtig del af den samlede løsning, så I opnår det fulde udbytte af jeres cloud-løsning.

Migreringsprocessen hos Simplitize er en unik og skræddersyet løsning på grund af brugen af et mapping-tool, vi selv har designet. Mapping-toolet tager udgangspunkt i FileShare og er et unikt redskab, som er med til at skræddersy migreringen til virksomhedens behov. Ved brug af det brugervenlige mapping-tool er I selv med til at definere en mappe- og filarkitektur, som understøtter alle brugernes arbejdsgange.

Nedenfor har vi beskrevet migreringsprocessen mere detaljeret.

 

BD-Docs - Dokumenthåndtering

Kundecase:

VERDO kraftvarmevaerket

Verdo ville være sikre på, at alle filer var lettilgængelige forud for løsningsimplementering

– Én fælles dokumentationsstyringsplatform skulle der til, men inden da fik Verdo via et opdateret mapping-tool migreret alle dokumenter til skyen.

Simplitize var hurtige til at forstå vores forretning, og samarbejdet er tillidsfuldt. Vi får god sparring omkring, hvordan vi løser særlige processer, og Simplitize er gode til at rådgive og sikre, at vi kommer i mål med tingene. Og så er WorkPoint ret genialt til at styre rettigheder, hvilket var afgørende for vores behov for én fælles løsning for hele koncernen.

    – Thue Stensgaard, Senior IT-projektleder, Verdo

Migreringsprocessen – Trin for trin

Migreringsprojektet består af fem trin, som hver især bidrager til en gennemtænkt og overskuelig dataoverførsel. For at hjælpe dig i mål med migrering til skyen tilbyder vi helt konkret følgende redskaber:

I. Analyse

For at skabe et overblik over virksomhedens nuværende indhold starter vi med en analyse. I analysen afklarer vi sammen, hvilke filer der skal migreres, og samtidigt verificeres kvaliteten af indholdet, hvad der skal med og hvad der ikke skal med i skyen.

  II. Definition på destinationer

  På baggrund af analysen benyttes Simplitizes mapping-tool til at assistere i designet af en filarkitektur, der passer til din virksomhed og til medarbejdernes arbejdsgange. Vi definerer sammen, hvor filerne skal flyttes hen. Mapping-toolet indeholder også rettighedsstyring, så du kan definere rettigheder på filer eller uddelegere dem, så den enkelte bruger kan definere egne filer.

   III. Migrering

   Selve fasen med migrering til skyen via en række forskellige standardmigreringsværktøj, som vi kan bringe i spil alt efter migreringens kompleksitet og størrelse. Processen sikrer, at du ikke oplever nedetid, men kan fortsætte med at arbejde med dine dokumenter, som du plejer. Samtidigt får du nogle værktøjer og gevinster, der gør, at du kan arbejde smartere og mere effektivt.

    IV. Test og kvalitetssikring

    Det primære mål med test og kvalitetssikring er at sikre dig, at projektets leverancer er af den aftalte og ønskede kvalitet, samt at det igennem projektprocessen er synligt, om det forventede resultat lever op til det, der er stillet i udsigt, så du får den bedste start på din cloudrejse.

    V. Komplet fil-log

    Du får en komplet log over hvilke filer, der er blevet migreret, hvor de lå tidligere og hvor de er flyttet hen. Det sikrer, at du enkelt kan overskue hvilke dokumenter, der er flyttet, hvor de er flyttet til og hvornår de blev flyttet. Derved sikrer du også, at ingen arbejder i filer, der endnu ikke er flyttet til en placering i skyen.

    Skal vi migrere jeres data til WorkPoint?

    Så tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne.