Kontraktstyring i Microsoft 365

Styring af kundekontrakter, leverandørkontrakter, samarbejdsaftaler, NDA’er og ansættelsesaftaler

Kontraktstyring i skyen

Standardløsning i Microsoft 365:
Kontraktstyringsløsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som kan tilpasses til at understøtte en bred vifte af individuelle arbejdsgange og -processer.

Kontraktstyring konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

 

Nem og effektiv kontraktstyring

Der stilles store krav til Contract Managers; de skal have styr på kontraktuelle forhold og lovgivning, de skal være effektive, kontrakterne skal være fejlfrie, de skal have et godt overblik, de skal være opdaterede med processer og procedurer og de skal samarbejde med deres kollegaer.

Hvis Contract Manageren skal mestre alle disse discipliner, kræver det et effektivt og intuitivt kontraktstyringssystem.

Med kontraktstyringsløsningen fra Simplitize bliver Contract Manageren understøttet igennem hele kontraktprocessen fra kontraktudarbejdelse, igennem kontraktindgåelsesprocessen og til kontrakten udløber og skal genforhandles.

Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved, hvad du får og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges, som den er, eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

Læs vores kontraktstyringscases

Danske Fragtmænd skaber struktur og optimerer arbejdsgangene med kontraktstyring

Et effektivt plug-in og en identisk struktur på tværs af virksomhedens lokationer betyder, at Danske Fragtmænd i dag har en optimal kontraktstyring, der samtidig tager højde for GDPR.

NORRIQ opnår høj kvalitet og ensartede arbejdsprocesser med kontraktstyring

I et travlt konsulenthus er der ikke tid til at lede efter aftaledokumenter eller bruge dyrebar tid på at gennemskue, hvilke ændringer der er de seneste. Derfor håndterer NORRIQ alle aftaledokumenter systematisk.

Professionel kontraktstyring giver bedre kundeservice hos Verdo

Faste procedurer i et automatiseret flow og nem adgang til et samlet overblik over aftaler gør det enkelt for Verdos medarbejdere at styre egne aftaler og dække ind for hinanden.

Kontraktløsningen indeholder blandt andet:

Z

Kontraktoverblik

Kontraktoverblik over dokumenter, parter, møder, notater, e-mails mv.

Procesoverblik

Procesoverblik over fremdrift og deadlines

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

Automatisering

Automatisering af brevskabeloner, arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats og godkendelsesforløb

Skabeloncenter

Skabeloncenter med dokument- og e-mailskabeloner

GDPR-compliant

GDPR-compliant. Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR

Medarbejderdashboard

Medarbejderdashboard med overblik over egne kunder/klienter/leverandører, sager, opgaver og action-liste med sager og opgaver, der kræver handling

Ledelsesdashboard

Ledelsesdashboard med globalt overblik over virksomhedens kunder/klienter/leverandører og sager samt fremdrift og overholdelse af deadlines

Samarbejdsrum

Samarbejdsrum til udveksling af dokumenter med eksterne interessenter

Søgefunktion

Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik på en sag

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres

Gratis whitepaper:

Kontraktstyring

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til kontraktstyring i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra kontraktstyringsløsningen, der viser løsningens hovedelementer

Kontraktstyring i Microsoft 365

Kontraktstyringsløsningen er målrettet juridiske rådgivere og medarbejdere, der har behov for styring af kontrakter, risici og compliance.

 

 

tooltip text

Læs mere om Viksomhedsmodul

Læs mere om Kontraktmodul

Læs mere om CRM-modul

Læs mere om Projektmodul

Udvid med kontraktmodul

Læs mere her

Udvid med Sagsmodul

Læs mere her

Udvid med Auditsmodul

Læs mere her

 

Tilkøbsmoduler

 

Kontraktstyringsløsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

Kontraktstyringsløsningen består af to grundmoduler:

Løsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i kontraktstyringsløsningen

  ;

  Kontraktstyring i Microsoft 365

  Kontraktstyringsløsningen er målrettet juridiske rådgivere og medarbejdere, der har behov for styring af kontrakter, risici og compliance.

   

  Standard Kontraktstyring

  tooltip text

  Læs mere om Virksomhedsmodul

  Læs mere om Kontraktmodul

  Læs mere om Projektmodul

  Udvid med Sagsmodul

  Læs mere her

  Udvid med CRM-modul

  Læs mere her

  Udvid med kontraktmodul

  Læs mere her

  Udvid med Auditsmodul

  Læs mere her

         Tilkøbsmoduler

  Kontraktstyringsløsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler:  

  Kontraktstyringsløsningen består af to grundmoduler:

  Løsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i kontraktstyringsløsningen

   ;

   Moduler

   Virksomhedsmodul

   Grundmodulet Virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

    Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

    Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

    • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
    • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
    • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
    • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
    • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

    Kontraktmodul

    Modulet Kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

    Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

    Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

    • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
    • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
    • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
    • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
    • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
    • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
    • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

    Features

    Opgavestyring

    Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. 

     

      Læs mere om indholdet opgavestyring

      Opgavestyring indeholder blandt andet: 

      • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
      • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
      • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
      • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
      • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
      • Automatiseret opgavetildeling ved eks. oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
      • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle i sagen, projektet, kunden mf.
      • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
      • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt chart.

      Relationsstyring

      Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

       Læs mere om indholdet i relationsstyring

       Relationsstyring indeholder blandt andet:

       • Oprettelsesworkflow: Intuitivt workflow, der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
       • Tovejsrelation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen.
       • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
       • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
       • Link: Link til relationen, så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

       Digital Signatur

       Modulet Digital Signatur giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. 

        

           Læs mere om indholdet digital signatur

           Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

           • Integreret brugeroplevelse: Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.
           • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
           • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
           • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, MitID, MitID Erhverv og e-Boks. 

            Læs mere om digital signatur her

            Paradigmestyring i brevskabeloner

            Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst. 

             

              Læs mere om indholdet paradigmestyring

              Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

              • Paradigmeadministration: Intuitiv, central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
              • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
              • Automatisk brevfletfunktion: Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
              • Tagging af paradigmer: Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
              • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
              • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
              • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
              • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
              • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

              Express mail- & dokumentjournalisering

              Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. 

               Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

               Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

               • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams: Arbejd med salgssager direkte i Teams.
               • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint: Giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
               • Drag’n’drop-funktionalitet: Gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
               • Søgefunktion: Til fremsøgning af salgssager, leads/kunder og kontakter.
               • Funktion til oprettelse: Opret salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
               • Andre muligheder: Marker favoritter, tilføj dokumenter til mails, konverter on the flight til PDF og meget andet.

               Automatisk mail-journalisering

               Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner.

                

                 Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                 Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                 • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                 • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                 • Journaliseringsflag: Markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret på tværs af flere modtagere.
                 • Intelligente journaliseringsforslag: Forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                 • Automatisk påstempling af metadata: Sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                 • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                 Moduler

                 Virksomhedsmodul

                 Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

                  Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

                  Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

                  • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
                  • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
                  • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
                  • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
                  • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

                  Kontraktmodul

                  Modulet Kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

                    Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

                    Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

                    • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
                    • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
                    • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
                    • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
                    • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
                    • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
                    • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

                    Features

                    Opgavestyring

                    Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister med mere.

                      Læs mere om indholdet opgavestyring

                      Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                      • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                      • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                      • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                      • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                      • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                      • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                      • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                      • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                      • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

                      Relationsstyring

                      Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                       Læs mere om indholdet i relationsstyring

                       Relationsstyringen indeholder blandt andet:

                       • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                       • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                       • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                       • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                       • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                       Express mail- & dokument-journalisering

                       Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager med mere.

                        Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                        Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                        • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
                        • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                        • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                        • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                        • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                        • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                        Automatisk mail-journalisering

                        Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                          Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                          Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                          • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                          • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                          • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                          • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                          • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                          • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                          Digital Signatur

                          Modulet giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler.

                              Læs mere om indholdet digital signatur

                              Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

                              • Integreret brugeroplevelse. Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
                              • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
                              • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
                              • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, NemID, Virksomheds NemID og e-Boks. 

                               Læs mere om digitalsignatur her

                               Paradigmestyring i brevskabeloner

                               Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst.

                                 Læs mere om indholdet paradigmestyring

                                 Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                                 • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                                 • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                                 • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                                 • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                                 • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                                 • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                                 • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                                 • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                                 • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                                 Fremhævede features

                                 Digital kontraktmappe med kontraktoverblik

                                 Kontraktmappen fungerer lidt ligesom et gammeldags plastik-ringbind med skilleblade og faner, der samler og organiserer kontraktdokumenter, e-mails, noter mfl. Kontraktmappen, eller delelementer af mappen, kan nemt og sikkert deles med interne og eksterne samarbejdspartnere.

                                 Contract Lifecycle Management

                                 Med Contract Lifecycle Management (CLM) understøttes hele kontraktens livscyklus fra intelligent kontraktoprettelse, over håndtering af rettigheder, forpligtelser og risikodækning, til evaluering, analyse og kontraktfornyelse. Løsningen understøtter fasestyring af kontraktlivscyklus samt gatestyring med eksempelvis automatiseret opgavetildeling, notifikationer, kontrolinstans og godkendelsesforløb.

                                 Automatisering

                                 Kontraktstyringsløsningen indeholder muligheden for at automatisere arbejdsgange og notifikationer. Det kan være godkendelsesworkflow, kontrolprocesser i forhold til eksempelvis overholdelse af hvidvaskloven eller kvalitetssikring samt notifikationer ved kontraktfornyelse, opsigelse, tidsfrister og kontraktudløb.

                                 Paradigme- og skabelonbiblioteket

                                 Med paradigmestyring kan Contract Manageren benytte foruddefinerede dokument- og mailskabeloner og hente formuleringer i paradigmebiblioteket. Skabeloner og paradigmer oprettes og vedligeholdes i et centralt bibliotek. Processen ved oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner og paradigmer sker nemt og intuitiv ved at benytte Words brevflet-funktion. Skabeloner og paradigmer kan tagges, så de segmenteres i forhold til kontrakttypen, således skabeloner og paradigmer udelukkende vises i korrekte sammenhænge. Stamdata fra kunde/leverandør samt kontraktoplysninger flettes automatisk ind i et dokument eller i en mail. Hvis man har tilkøbt WorkPoint Express, kan skabelon- og paradigmebiblioteket tillige tilgås fra Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

                                 360 graders kontraktporteføljeoverblik

                                 Kontraktstyringsløsningen giver et 360 graders overblik over kontraktporteføljen. Løsningen har en række faste visninger f.eks. ”Mine kontrakter”, ”Mine kunder” samt “Action liste”, der viser, hvilke kontrakter og opgaver der skal tages action på her og nu. Det kan eksempelvis være kontraktudløb og deadlines.

                                 Herudover inkluderer løsningen globale visninger på tværs af kontrakter og kunder/leverandører/samarbejdspartnere. Herudover kan visningerne raffineres og filtreres i forhold til de metadata, der er registreret på kontrakten. På den måde kan I få overblik over antallet af kontrakter samt hvordan de fordeler sig; eksempelvis i forhold til kontrakttyper, risikoprofil, kunder/leverandører/samarbejdspartnere, lande og kontraktejer. Listevisningerne kan suppleres med grafiske PowerBI-visninger (Business Intelligence).

                                 FAKTABOKS 

                                 • Standardløsning i Microsoft 365: Kontraktløsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
                                 • Arbejd i Microsoft 365-programmerne: Arbejd med kontrakter i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
                                 • Ejerskab over egne data: Kontraktløsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
                                 • Fuldt skalerbar: Kontraktløsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
                                 • Nem tilgang: I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå kontraktløsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
                                 • Rollebaseret rettighedsstyring, der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
                                 • Single sign-on: Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.

                                 Har du behov for effektiv kontraktstyring i Microsoft 365

                                 – eller er du blot nysgerrig?

                                 Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.