QMS - Ledelsessystem i Microsoft 365

Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og risikostyring af processer, procedurer, instrukser og leverandører – NIS2 – ISO 9001, 14001, 45001, 50001

QMS – Ledelsessystem (Management System) i Microsoft Cloud

Standard QMS – ledelsessystem i Microsoft 365:

Ledelsessystemet er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række discipliner, f.eks.:

 • Risikostyring af processer og leverandører
 • Udarbejdning og styring af politikker og instrukser
 • Styring, planlægning og afvikling af audits
 • Indrapportering og håndtering af afvigelser
 • Godkendelsesprocesser og ændringshåndtering
 • Advisering, alarmer og notifikationer

Løsningen kan tilpasses til at understøtte en bred vifte af individuelle arbejdsgange og metoder.

QMS-løsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

Nem og effektiv kvalitetssikring og ledelsesstyring

Som virksomhedsleder bærer man et stort ansvar:

 • Man skal sikre, at der er styr på kvaliteten og kundedialogen samt initiere, at der sker løbende kvalitetsforbedringer.
 • Man skal sikre bæredygtighed og sørge for, at der er fokus på miljøforhold og miljøforbedringer.
 • Man skal sikre, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen samt at der skabes løbende arbejdsmiljøforbedringer.
 • Man skal spare på energien igennem løbende optimering og reducering af ressource- og energiforbruget.
 • Man skal lave risikovurderinger af interne processer, kunder og leverandører samt sikre at virksomhedens fokus er rettet mod kritiske faktorer og trusler.
 • Man skal sikre den fysiske og digitale sikkerhed, herunder cybersikkerhed, samt forudse trusler mod virksomheden og lukke potentielle sikkerhedshuller.
 • Man skal sørge for at alle hændelser dokumenteres, at ændringer løbende opdateres og at ansvarlige notificeres.

Hvis virksomhedslederen skal kunne tage ansvar for alle disse områder, kræver det et effektivt og intuitivt ledelsessystem.

Med ledelsessystemet fra Simplitize får virksomhedslederen et effektivt værktøj til at dele viden, monitorere indsatser, kontrollere indsatsområder, opdage og advisere ved afvigelser og implementere forbedreringer. Samtidigt får organisationen nem tilgang til relevant information og nem adgang til at udføre audits, indrapportere afvigelser og komme med forbedringsforslag.

Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved, hvad du får og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges, som den er,      eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

QMS – Ledelsessystemet indeholder blandt andet:

Z

Overblik og monitorering

Overblik over processer, instrukser og politikker fordelt på de enkelte forretningsområder og selskaber.

Processtyring

Processtyring og overblik over fremdriften i håndteringen af nonconformities og gennemførelse af audits, oprettelse af processer, instrukser og politikker samt overholdelse af deadlines.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af arbejdsgange med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

Automatisering

Automatisering af arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats, godkendelsesforløb og myndighedsadvisering ved sikkerhedsbrists (NIS2 krav).

Skabeloncenter

Skabeloncenter til central styring af dokument- og e-mailskabeloner.

GDPR-compliance

Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR.

Medarbejderdashboard

Medarbejderdashboard med overblik over ”Mine” processer, instrukser, politikker samt actionliste med aktive nonconformities, audits og ”Mine” opgaver, der kræver handling.

Risikostyring

Risikostyring og risikooverblik på tværs af processer, systemer, anlægsaktiver og leverandører (NIS2 krav) med globalt overblik og overvågning af risici på tværs af selskaber og forretningsområder.

Håndbog og registrering

Intuitiv håndbog og medarbejderinterface til registrering af afvigelser, opslag i processer, instrukser, politikker og egenkontrol.

Søgefunktion

Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik.

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres

Gratis whitepaper:

QMS – Ledelsessystem

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til QMS - Ledelsessystem i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra QMS - Ledelsessystem, der viser løsningens hovedelementer

QMS – Ledelsessystem i Microsoft 365

QMS – ledelsessystemet er målrettet ledelse og kvalitetsafdelinger i virksomheder, der aktivt arbejder med kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetsforbedringer af processer, procedurer, instrukser og leverandører, herunder risikovurdering, risikostyring og risikooverblik. Typisk understøtter QMS – ledelsessystemet overholdelse af NIS2 – ISO 9001, 14001, 45001, 50001. QMS – ledelsessystemet består af en række standardmoduler og features, der kan tilkøbes efter behov. Løsningen kan let tilpasses individuelle behov.

 

QMS – Ledelsessystemet består af følgende grundmoduler samt features:

QMS – Ledelsessystemet består af fem grundmoduler:

  QMS – Ledelsessystemet kan udvides med følgende standardmodul:

  Løsningen kan udvides med ni standard features:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i QMS-løsningen

   ;

   QMS – Ledelsessystem i Microsoft 365

   QMS – Ledelsessystemet er målrettet ledelse og kvalitetsafdelinger i virksomheder der aktivt arbejder med Kvalitetsstyring, kvalitetssikring og kvalitetsforbedringer af processer, procedurer, instrukser og leverandører, herunder risikovurdering, risikostyring og risikooverblik. Typisk understøtter QMS – ledelsessystemet overholdelse af NIS2 – ISO 9001, 14001, 45001, 50001. QMS – Ledelsessystemet består af en række standardmoduler og features, der kan tilkøbes efter behov. Løsningen kan let tilpasses individuelle behov.

    

   QMS – Ledelsessystemet består af følgende grundmoduler samt features:  

   QMS – Ledelsessystemet består af fem grundmoduler:

   QMS – Ledelsessystemet kan udvides med følgende standardmodul:

   Løsningen kan udvides med ni standard features:

   Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i QMS-løsningen

    ;

    Moduler

    Procesmodul

    Modulet Processer indeholder virksomhedens processer fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Procesmodulet indeholder procesbeskrivelser samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

     Læs mere om indholdet i procesmodulet

     Procesmodulet indeholder blandt andet:  

     • Procesoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på processerne.
     • Proceskategorisering: Registrering og overblik over procestyper.
     • Processtatus: Stadiestyring til angivelse af status for processen og styring af procescyklus.
     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den procesansvarlige.
     • Procesoversigt: Oversigt på tværs af processer med filtreringsmuligheder på alle registrerede procesdata.
     • Procesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og procesejere.
     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
     • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på processerne.
     • Procesdiagramvisning: Mulighed for at vise procesdiagrammer i eks. Visio.

     Instruksmodul

     Modulet Instrukser indeholder virksomhedens instrukser fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Instruksmodulet indeholder instruksdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

     Læs mere om indholdet i instruksmodulet

     Instruksmodulet indeholder blandt andet:  

     • Instruksoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på instrukserne.
     • Instrukskategorisering: Registrering og overblik over instrukstyper.
     • Instruksstatus: Stadiestyring til angivelse af status for instruksen og styring af instrukscyklus.
     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den instruksansvarlige.
     • Instruksoversigt: Oversigt på tværs af instrukser med filtreringsmuligheder på alle registrerede instruksdata.
     • Instruksoverblik: Overblik over kontaktpersoner og instruksejere.
     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
     • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på instrukserne.
     • Instruks App: Mulighed for at vise instrukser i en egenkontrol- eller operation App eventuelt som en udvidelse i en afvigelsesrapporterings App.

     Politikmodul

     Modulet Politikker indeholder virksomhedens politikker fordelt på områder. Politikmodulet indeholder politikdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

      Læs mere om indholdet i politikmodulet

      Politikmodulet indeholder blandt andet:  

      • Politikoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på politikkerne.
      • Politikkategorisering: Registrering og overblik over politiktyper.
      • Politikstatus: Stadiestyring til angivelse af status for politikken og styring af politikcyklus.
      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den politikansvarlige.
      • Politikoversigt: Oversigt på tværs af politikker med filtreringsmuligheder på alle registrerede politikdata.
      • Politikoverblik: Overblik over kontaktpersoner og politikejere.
      • Fritekstsøgning: Fremsøgning i politikker, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
      • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på politikkerne.
      • Håndbog: Mulighed for at vise politikker i en personalehåndbog på f.eks. Intranettet.

      Auditmodul

      Modulet Audits indeholder virksomhedens audits af processer, instrukser og politikker. Auditmodulet håndterer audits samt automatik og processer til at gennemføre disse.

      Læs mere om indholdet i auditmodulet

      Auditmodulet indeholder blandt andet:  

      • Auditoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på audits.
      • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af audits ud fra foruddefinerede kriterier.
      • Auditkategorisering: Registrering og overblik over audittyper.
      • Auditstatus: Stadiestyring til angivelse af status for Audits og styring af auditcyklus (planlagt, aktiv, godkendt og afviklet).
      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den auditansvarlige.
      • Auditoversigt: Oversigt på tværs af audits med filtreringsmuligheder på alle registrerede auditdata.
      • Auditformular: Formular til registrering af auditpunkter.
      • Auditoverblik: Overblik over kontaktpersoner og auditejere.
      • Fritekstsøgning: Fremsøgning i audits, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
      • Årshjul: Mulighed for at gennemføre audits i foruddefinerede intervaller f.eks. en gang i kvartalet eller halvårligt.

      Nonconformitymodul

      Modulet Nonconformities indeholder virksomhedens afvigelsesrapporteringer i forhold til processer, instrukser og politikker. Nonconformitymodulet håndterer indrapporterede afvigelser samt automatik og processer til at behandle disse og gennemføre ændringer.

       Læs mere om indholdet i nonconformitymodulet

       Nonconformitymodulet indeholder blandt andet:  

       • Overbliksside: Overblik over alle indkomne afvigelser inkl. beskrivelse, metadata, dokumenter og mailkorrespondance.
       • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af ændringer på baggrund af indrapporteret afvigelse.
       • Kategorisering: Registrering og overblik over afvigelsestyper eksempelvis om afvigelsen er kritisk.
       • Tagging: Tagging af afvigelsen til en specifik proces, instruks eller politik.
       • Status: Stadiestyring til angivelse af status til styring af afvigelsesprocessen.
       • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den ansvarlige.
       • Indrapporteringsformular: Formular til indrapportering af afvigelser.
       • Afvigelsesoversigt: Oversigt på tværs af afvigelser med filtreringsmuligheder på alle registrerede afvigelsesdata.
       • Versionsstyring:
       • Afvigelsesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og indberetteren.
       • Fritekstsøgning: Fremsøgning i afvigelsesrapporteringer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
       • Afvigelsesrapporterings App: Mulighed for at indrapportere afvigelser via en App eventuelt som en udvidelse i en egenkontrol- eller operation App.

       Selskabsmodul

       Modulet Selskaber indeholder de selskaber, som indgår i virksomheden. Selskabsmodulet gør det muligt at styre processer og skabe overblik på tværs af virksomhedens selskaber.

       Læs mere om indholdet i selskabsmodulet

       Selskabsmodulet indeholder blandt andet:  

       • Selskabsoverbliksside: Overblik over alle virksomhedens selskaber herunder registrerede selskabsoplysninger (metadata), dokumenter og mailkorrespondance.
       • Procesoverblik: Overblik over selskabets processer.
       • Instruksoverblik: Overblik over selskabets instrukser.
       • Politikoverblik: Overblik over selskabets politikker.
       • Selskabsstatus: Stadiestyring til angivelse af selskabets status.
       • Selskabsoversigt: Oversigt på tværs af selskaber med filtreringsmuligheder på alle registrerede selskabsoplysninger.
       • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner i de enkelte selskaber.
       • Fritekstsøgning: Fremsøgning af selskaber, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.

       Features

       Opgavestyring

       Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow.

        

         Læs mere om indholdet i opgavestyring

         Opgavestyring indeholder blandt andet: 

         • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
         • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
         • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
         • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
         • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
         • Automatiseret opgavetildeling ved eks. oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
         • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle i sagen, projektet, kunden mf.
         • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
         • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt chart.

         Relationsstyring

         Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

          Læs mere om indholdet i relationsstyring

          Relationsstyring indeholder blandt andet:

          • Oprettelsesworkflow: Intuitivt workflow, der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
          • Tovejsrelation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen.
          • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
          • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
          • Link: Link til relationen, så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

          Paradigmestyring i brevskabeloner

          Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst.

           

            Læs mere om indholdet i paradigmestyring

            Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

            • Paradigmeadministration: Intuitiv, central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
            • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
            • Automatisk brevfletfunktion: Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
            • Tagging af paradigmer: Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
            • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
            • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
            • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
            • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
            • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

            Risikostyring

            Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici, styre risici og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.     

              Læs mere om indholdet i risikostyring

              Risikomodulet indeholder blandt andet:   

              • Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.   
              • Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.  
              • Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.  
              • Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter. 
              • Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.  
              • Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation. 
              • Advisering: Automatisk notifikation, hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.  

              Express mail- & dokumentjournalisering

              Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

               Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

               Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

               • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams: Arbejd med salgssager direkte i Teams.
               • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint: Giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
               • Drag’n’drop-funktionalitet: Gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
               • Søgefunktion: Til fremsøgning af salgssager, leads/kunder og kontakter.
               • Funktion til oprettelse: Opret salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
               • Andre muligheder: Marker favoritter, tilføj dokumenter til mails, konverter on the flight til PDF og meget andet.

               Projekt Power BI Dashboard

               Standard Power BI Dashboardet er skræddersyet til standardprojektstyringsløsningen. Få et grafisk overblik på tværs af projekter, opgaver, projektmedarbejdere og deadlines. Klik på grafer eller diagrammer og se detaljerede visninger og sammenhænge.

                Læs mere om indholdet i Power BI Dashboardet

                Power BI Dashboardet indeholder blandt andet:

                 

                • Overblik over projekter og vigtige projektinformationer.
                • Overblik over projekter fordelt på stadier, projektledere, måneder, kunder og på ressourcer.
                • Overblik over kritiske projekter.
                • Direkte links til projekt sites.
                • Filtre til raffinerede projektvisninger.
                • Overblik over aktive opgaver og vigtige opgaveinformationer.
                • Overblik over opgaver fordelt på færdiggørelsesgrad.
                • Overblik over egne opgaver og opfølgninger.
                • Overblik over opgaver fordelt på projekter og på stadier.
                • Direkte links til opgaver.
                • Filtre til raffinerede opgavevisninger.

                Moduler

                Procesmodul

                Modulet Processer indeholder virksomhedens processer fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Procesmodulet indeholder procesbeskrivelser samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                 Læs mere om indholdet i procesmodulet

                 Procesmodulet indeholder blandt andet:  

                 • Procesoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på processerne.
                 • Proceskategorisering: Registrering og overblik over procestyper.
                 • Processtatus: Stadiestyring til angivelse af status for processen og styring af procescyklus.
                 • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den procesansvarlige.
                 • Procesoversigt: Oversigt på tværs af processer med filtreringsmuligheder på alle registrerede procesdata.
                 • Procesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og procesejere.
                 • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                 • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på processerne.
                 • Procesdiagramvisning: Mulighed for at vise procesdiagrammer i eks. Visio.

                 Instruksmodul

                 Modulet Instrukser indeholder virksomhedens instrukser fordelt på forretningsområder og/eller afdelinger. Instruksmodulet indeholder instruksdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                   Læs mere om indholdet i instruksmodulet

                   Instruksmodulet indeholder blandt andet:  

                   • Instruksoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på instrukserne.
                   • Instrukskategorisering: Registrering og overblik over instrukstyper.
                   • Instruksstatus: Stadiestyring til angivelse af status for instruksen og styring af instrukscyklus.
                   • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den instruksansvarlige.
                   • Instruksoversigt: Oversigt på tværs af instrukser med filtreringsmuligheder på alle registrerede instruksdata.
                   • Instruksoverblik: Overblik over kontaktpersoner og instruksejere.
                   • Fritekstsøgning: Fremsøgning i processer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                   • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på instrukserne.
                   • Instruks App: Mulighed for at vise instrukser i en egenkontrol- eller operation App eventuelt som en udvidelse i en afvigelsesrapporterings App.

                   Politikmodul

                   Modulet Politikker indeholder virksomhedens politikker fordelt på områder. Politikmodulet indeholder politikdokumenter samt automatik og processer til at opdatere og vedligeholde disse.

                     Læs mere om indholdet i politikmodulet

                     Politikmodulet indeholder blandt andet:  

                     • Politikoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på politikkerne.
                     • Politikkategorisering: Registrering og overblik over politiktyper.
                     • Politikstatus: Stadiestyring til angivelse af status for politikken og styring af politikcyklus.
                     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den politikansvarlige.
                     • Politikoversigt: Oversigt på tværs af politikker med filtreringsmuligheder på alle registrerede politikdata.
                     • Politikoverblik: Overblik over kontaktpersoner og politikejere.
                     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i politikker, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                     • Audit- og afvigelsesoverblik: Overblik over audits og afvigelsesrapporteringer på politikkerne.
                     • Håndbog: Mulighed for at vise politikker i en personalehåndbog på f.eks. Intranettet.

                     Auditmodul

                     Modulet Audits indeholder virksomhedens audits af processer, instrukser og politikker. Auditmodulet håndterer audits samt automatik og processer til at gennemføre disse.

                       Læs mere om indholdet i auditmodulet

                       Auditmodulet indeholder blandt andet:  

                       • Auditoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på audits.
                       • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af audits ud fra foruddefinerede kriterier.
                       • Auditkategorisering: Registrering og overblik over audittyper.
                       • Auditstatus: Stadiestyring til angivelse af status for Audits og styring af auditcyklus (planlagt, aktiv, godkendt og afviklet).
                       • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den auditansvarlige.
                       • Auditoversigt: Oversigt på tværs af audits med filtreringsmuligheder på alle registrerede auditdata.
                       • Auditformular: Formular til registrering af auditpunkter.
                       • Auditoverblik: Overblik over kontaktpersoner og auditejere.
                       • Fritekstsøgning: Fremsøgning i audits, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                       • Årshjul: Mulighed for at gennemføre audits i foruddefinerede intervaller f.eks. en gang i kvartalet eller halvårligt.

                       Nonconformity

                       -modul

                       Modulet Nonconformities indeholder virksomhedens afvigelsesrapporteringer i forhold til processer, instrukser og politikker. Nonconformitymodulet håndterer indrapporterede afvigelser samt automatik og processer til at behandle disse og gennemføre ændringer.

                         Læs mere om indholdet i nonconformitymodulet

                         Nonconformitymodulet indeholder blandt andet:  

                         • Overbliksside: Overblik over alle indkomne afvigelser inkl. beskrivelse, metadata, dokumenter og mailkorrespondance.
                         • Godkendelsesprocedure: Procedurer til godkendelse af ændringer på baggrund af indrapporteret afvigelse.
                         • Kategorisering: Registrering og overblik over afvigelsestyper eksempelvis om afvigelsen er kritisk.
                         • Tagging: Tagging af afvigelsen til en specifik proces, instruks eller politik.
                         • Status: Stadiestyring til angivelse af status til styring af afvigelsesprocessen.
                         • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines samt advisering til den ansvarlige.
                         • Indrapporteringsformular: Formular til indrapportering af afvigelser.
                         • Afvigelsesoversigt: Oversigt på tværs af afvigelser med filtreringsmuligheder på alle registrerede afvigelsesdata.
                         • Versionsstyring:
                         • Afvigelsesoverblik: Overblik over kontaktpersoner og indberetteren.
                         • Fritekstsøgning: Fremsøgning i afvigelsesrapporteringer, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.
                         • Afvigelsesrapporterings App: Mulighed for at indrapportere afvigelser via en App eventuelt som en udvidelse i en egenkontrol- eller operation App.

                         Selskabsmodul

                         Modulet Selskaber indeholder de selskaber, som indgår i virksomheden. Selskabsmodulet gør det muligt at styre processer og skabe overblik på tværs af virksomhedens selskaber.

                           Læs mere om indholdet i selskabsmodulet

                           Selskabsmodulet indeholder blandt andet:  

                           • Selskabsoverbliksside: Overblik over alle virksomhedens selskaber herunder registrerede selskabsoplysninger (metadata), dokumenter og mailkorrespondance.
                           • Procesoverblik: Overblik over selskabets processer.
                           • Instruksoverblik: Overblik over selskabets instrukser.
                           • Politikoverblik: Overblik over selskabets politikker.
                           • Selskabsstatus: Stadiestyring til angivelse af selskabets status.
                           • Selskabsoversigt: Oversigt på tværs af selskaber med filtreringsmuligheder på alle registrerede selskabsoplysninger.
                           • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner i de enkelte selskaber.
                           • Fritekstsøgning: Fremsøgning af selskaber, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.

                           Features

                           Opgavestyring

                           Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister med mere.

                            

                             Læs mere om indholdet i opgavestyring

                             Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                             • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                             • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                             • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                             • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                             • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                             • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                             • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                             • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                             • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

                             Relationsstyring

                             Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                              Læs mere om indholdet i relationsstyring

                              Relationsstyringen indeholder blandt andet:

                              • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                              • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                              • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                              • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                              • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                              Paradigmestyring i brevskabeloner

                              Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst.

                               

                                Læs mere om indholdet i paradigmestyring

                                Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                                • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                                • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                                • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                                • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                                • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                                • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                                • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                                • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                                • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                                Risikostyring

                                Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici, styre risici og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.     

                                  Læs mere om indholdet i risikomodulet

                                  Risikomodulet indeholder blandt andet:   

                                  • Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.   
                                  • Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.  
                                  • Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.  
                                  • Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter. 
                                  • Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.  
                                  • Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation. 
                                  • Advisering: Automatisk notifikation, hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.  

                                  Express mail- & dokument-journalisering

                                  Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager med mere.

                                   Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                                   Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                                   • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
                                   • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                                   • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                                   • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                                   • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                                   • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                                   Projekt Power BI Dashboard

                                   Standard Power BI Dashboardet er skræddersyet til standardprojektstyringsløsningen. Få et grafisk overblik på tværs af projekter, opgaver, projektmedarbejdere og deadlines. Klik på grafer eller diagrammer og se detaljerede visninger og sammenhænge.

                                    Læs mere om indholdet i Power BI Dashboardet

                                    Power BI Dashboardet indeholder blandt andet:

                                     

                                    • Overblik over projekter og vigtige projektinformationer.
                                    • Overblik over projekter fordelt på stadier, projektledere, måneder, kunder og på ressourcer.
                                    • Overblik over kritiske projekter.
                                    • Direkte links til projekt sites.
                                    • Filtre til raffinerede projektvisninger.
                                    • Overblik over aktive opgaver og vigtige opgaveinformationer.
                                    • Overblik over opgaver fordelt på færdiggørelsesgrad.
                                    • Overblik over egne opgaver og opfølgninger.
                                    • Overblik over opgaver fordelt på projekter og på stadier.
                                    • Direkte links til opgaver.
                                    • Filtre til raffinerede opgavevisninger.

                                    Fremhævede features

                                    Automatisering

                                    Løsningen indeholder muligheden for at automatisere arbejdsgange og notifikationer. Det kan være automatisering af arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats, godkendelsesforløb og myndighedsadvisering ved sikkerhedsbrists (NIS2 krav – læs mere om det her).

                                    QMS 2

                                    Paradigme- og skabelonbiblioteket

                                    Med paradigmestyring kan Manageren benytte foruddefinerede dokument- og mailskabeloner og hente formuleringer i paradigmebiblioteket. Skabeloner og paradigmer oprettes og vedligeholdes i et centralt bibliotek. Processen ved oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner og paradigmer sker nemt og intuitiv ved at benytte Words brevflet-funktion. Skabeloner og paradigmer kan tagges, så de segmenteres i forhold til typen, således skabeloner og paradigmer udelukkende vises i korrekte sammenhænge. Stamdata fra kunde/leverandør samt oplysninger flettes automatisk ind i et dokument eller i en mail. Hvis man har tilkøbt WorkPoint Express, kan skabelon- og paradigmebiblioteket tillige tilgås fra Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

                                    QMS 3

                                    FAKTABOKS 

                                    • Standardløsning i Microsoft 365: Projektløsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
                                    • Arbejd i Microsoft 365-programmerne: Arbejd med projekter i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
                                    • Ejerskab over egne data: Projektløsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
                                    •  Fuldt skalerbar: Projektløsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
                                    • Nem tilgang: I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå projektløsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
                                    • Rollebaseret rettighedsstyring, der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
                                    • Single sign-on: Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.

                                    Har du behov for et effektivt ledelsessystem i Microsoft 365

                                    – eller er du blot nysgerrig?

                                    Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.