Migrering til Microsoft Cloud

Migrering af data fra eksisterende løsning, eks. FileShare, SuperOffice eller SharePoint On-Premise, til WorkPoint 365.

En sikker cloud-succes

Vi hos Simplitize er eksperter i migrering til Microsoft Cloud, så du kommer sikkert i mål med en overskuelig og brugbar filorganiseringsløsning.

Datamigrering til skyen er til de virksomheder, der kommer fra en FileShare-struktur, et ældre WorkPoint on-premise-system eller fra et andet proprietærsystem, som er for kompliceret eller forældet, og som vil have data flyttet i Microsoft Cloud.

Migreringen kan skabe værdi for din virksomhed på flere måder:

Virksomheden sparer udgifter ved at kunne lukke gamle on-premise-løsninger, eks. HCL (Lotus) Notes, en SharePoint-server eller en SuperOffice-server.


Det bliver mere overskueligt for medarbejderne kun at skulle forholde sig til ét system, hvori al data ligger samlet efter migrering.

Det giver derfor mening at ville migrere data, hvis man har et ønske om få al eksisterende eller legacy-data overført til en ny, samlet løsningsplatform.

Dermed sagt gælder det alle, som ønsker at flytte data.

 

BD-Docs - Dokumenthåndtering

Hvorfor skal Simplitize hjælpe dig i skyen?

På baggrund af vores mange års erfaring med Microsoft 365 og migreringsprojekter er vi i stand til at identificere og rådgive dig inden for alle cloud-mulighederne og sikre, at du får igangsat de services, som giver din virksomhed mest værdi, samt at migreringen forløber trygt og problemfrit.

Det handler om at være bevidst om, hvordan man griber processen an, og hvordan man gør brug af relevante services, samt at sikre, at hele virksomheden kommer med på cloud-rejsen. Derfor er datamigrering en vigtig del af den samlede løsning, så I opnår det fulde udbytte af jeres cloud-løsning.

Migreringsprocessen hos Simplitize er en unik og skræddersyet løsning på grund af brugen af et mapping-tool, vi selv har designet. Mapping-toolet tager udgangspunkt i FileShare og er et unikt redskab, som er med til at skræddersy migreringen til virksomhedens behov. Ved brug af det brugervenlige mapping-tool er I selv med til at definere en mappe- og filarkitektur, som understøtter alle brugernes arbejdsgange.

Nedenfor har vi beskrevet migreringsprocessen mere detaljeret.

 

BD-Docs - Dokumenthåndtering

Migreringsprocessen – Trin for trin

Migreringsprojektet består af fem trin, som hver især bidrager til en gennemtænkt og overskuelig dataoverførsel. For at hjælpe dig i mål med migrering til Microsoft Cloud tilbyder vi helt konkret følgende redskaber:

I. Analyse

For at skabe et overblik over virksomhedens nuværende indhold starter vi med en analyse. I analysen afklarer vi sammen, hvilke filer der skal migreres, og samtidigt verificeres kvaliteten af indholdet, hvad der skal med og hvad der ikke skal med i skyen.

  II. Definition på destinationer

  På baggrund af analysen benyttes Simplitizes mapping-tool til at assistere i designet af en filarkitektur, der passer til din virksomhed og til medarbejdernes arbejdsgange. Vi definerer sammen, hvor filerne skal flyttes hen. Mapping-toolet indeholder også rettighedsstyring, så du kan definere rettigheder på filer eller uddelegere dem, så den enkelte bruger kan definere egne filer.

   III. Migrering

   Selve fasen med migrering til skyen via en række forskellige standardmigreringsværktøj, som vi kan bringe i spil alt efter migreringens kompleksitet og størrelse. Processen sikrer, at du ikke oplever nedetid, men kan fortsætte med at arbejde med dine dokumenter, som du plejer. Samtidigt får du nogle værktøjer og gevinster, der gør, at du kan arbejde smartere og mere effektivt.

    IV. Test og kvalitetssikring

    Det primære mål med test og kvalitetssikring er at sikre dig, at projektets leverancer er af den aftalte og ønskede kvalitet, samt at det igennem projektprocessen er synligt, om det forventede resultat lever op til det, der er stillet i udsigt, så du får den bedste start på din cloud-rejse.

    V. Komplet fil-log

    Du får en komplet log over hvilke filer, der er blevet migreret, hvor de lå tidligere og hvor de er flyttet hen. Det sikrer, at du enkelt kan overskue hvilke dokumenter, der er flyttet, hvor de er flyttet til og hvornår de blev flyttet. Derved sikrer du også, at ingen arbejder i filer, der endnu ikke er flyttet til en placering i skyen.

    Læs vores kundecases

    Inox holder styr på kunder, sager og reklamationer

    Stangstålsgrossisten Inox erstatter langsommelige, manuelle processer med digital sagsstyring, der giver overblik og øger muligheden for at følge op på afvigelser.

    Gearet til vækst med strømlinet projekthåndtering

    Vækst og udvikling samt friske øjne på rutinerne i hverdagen blev anledningen til, at Andreasen & Hvidberg prioriterede en opgradering af måden, de håndterer projekter.

    Enklere administration af komplekse ansættelsesforhold på Aarhus Teater

    Medarbejdernes daglige gang på teatret med adgangskoder, arbejdstøj og udstyr er blevet nemmere at håndtere for teatrets administration, og de ansatte træder nu mere ubesværet ind og ud af aftaler takket være en ny HR-løsning.

    Energiselskabet Verdo har styr på fjernvarmeleverancen med effektiv sagsstyring og GIS lokation

    Hos Verdo er alle sager bundet op på enkeltadresser i virksomhedens sagsstyringsløsning. Overblikket er totalt i GIS og på de enkelte sager kan Verdos medarbejdere nemt tilføje ændringer og trække historik.

    Professionel kontraktstyring giver bedre kundeservice hos Verdo

    Faste procedurer i et automatiseret flow og nem adgang til et samlet overblik over aftaler gør det enkelt for Verdos medarbejdere at styre egne aftaler og dække ind for hinanden.

    Verdo kvalitetssikrer arbejdsgange med ensartet dokumentation og processtyring

    Et langt tilløb, grundigt forarbejde og det helt rette teknologiske match betyder, at Verdo i dag kan sætte flueben ved ønsket om én fælles dokumentations- og processtyringsplatform.

    Geia Food automatiserer leverandør-audits, herunder informations-, og certifikat-indhentning, med leverandørstyring fra Simplitize

    Et ønske om større effektivitet i hverdagen var den direkte anledning til automatisering med Power Apps. I dag er hele Microsoft 365-værktøjskassen i spil, når der løbende optimeres.

    Nellemann optimerer HR-rutinerne igennem systematisering og automatisering af arbejdsprocesserne

    Optimering af den digitale infrastruktur var formålet, da Nellemann for nogle år siden gik cloud-vejen med Microsoft 365.

    NORRIQ opnår høj kvalitet og ensartede arbejdsprocesser med kontraktstyring

    I et travlt konsulenthus er der ikke tid til at lede efter aftaledokumenter eller bruge dyrebar tid på at gennemskue, hvilke ændringer der er de seneste. Derfor håndterer NORRIQ alle aftaledokumenter systematisk.

    Ginsbo Valentin har en struktureret tilgang til enkeltsager og sætter borgeren i centrum, med effektiv sagsstyring

    Som nystartet virksomhed er der mulighed for at sikre et strømlinet setup helt fra starten. Det var, hvad konsulentvirksomheden Ginsbo | Valentin ønskede, da de valgte WorkPoint som fundament for deres sagsstyring.

    Skal vi migrere jeres data til WorkPoint?

    Så tøv ikke med at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne.