CRM - Salgsstyring i Microsoft 365

CRM – salgsstyring til B2B salg, B2C salg, projektsalg og partnersalg.

Simplitize CRM-salgsstyring

Standardløsning i Microsoft 365:
CRM-løsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række salgstyper; eksempelvis B2B salg, B2C salg og partnersalg.

CRM-salgsstyring konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

Nem og effektiv salgsstyring

Der stilles store krav til sælgerne; de skal topperforme, de skal have styr på deres salgspipeline, de skal være effektive, de skal lave målrettet salgsopfølgning, de skal have et godt overblik over salgsprocessen, de skal samarbejde med deres kollegaer og de skal være serviceorienterede og imødekommende.

Hvis sælgerne skal mestre alle disse discipliner, kræver det et effektivt og intuitivt CRM-system.

Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant, på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved hvad du får og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges som den er,      eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

Læs vores kundecases

Dansk Installations Teknik Nyhus har alle sager med digitalt under armen

Når montørerne er ude på en opgave hos Dansk Installations Teknik Nyhus, er alle dokumenter tilgængelige i den digitale montørmappe på en tablet. Opdateringer ryger direkte tilbage til kontoret, hvor det administrative arbejde er blevet enklere og mere præcist.

Inox holder styr på kunder, sager og reklamationer

Stangstålsgrossisten Inox erstatter langsommelige, manuelle processer med digital sagsstyring, der giver overblik og øger muligheden for at følge op på afvigelser.

Gearet til vækst med strømlinet projekthåndtering

Vækst og udvikling samt friske øjne på rutinerne i hverdagen blev anledningen til, at Andreasen & Hvidberg prioriterede en opgradering af måden, de håndterer projekter.

Enklere administration af komplekse ansættelsesforhold på Aarhus Teater

Medarbejdernes daglige gang på teatret med adgangskoder, arbejdstøj og udstyr er blevet nemmere at håndtere for teatrets administration, og de ansatte træder nu mere ubesværet ind og ud af aftaler takket være en ny HR-løsning.

Energiselskabet Verdo har styr på fjernvarmeleverancen med effektiv sagsstyring og GIS lokation

Hos Verdo er alle sager bundet op på enkeltadresser i virksomhedens sagsstyringsløsning. Overblikket er totalt i GIS og på de enkelte sager kan Verdos medarbejdere nemt tilføje ændringer og trække historik.

Professionel kontraktstyring giver bedre kundeservice hos Verdo

Faste procedurer i et automatiseret flow og nem adgang til et samlet overblik over aftaler gør det enkelt for Verdos medarbejdere at styre egne aftaler og dække ind for hinanden.

Verdo kvalitetssikrer arbejdsgange med ensartet dokumentation og processtyring

Et langt tilløb, grundigt forarbejde og det helt rette teknologiske match betyder, at Verdo i dag kan sætte flueben ved ønsket om én fælles dokumentations- og processtyringsplatform.

Geia Food automatiserer leverandør-audits, herunder informations-, og certifikat-indhentning, med leverandørstyring fra Simplitize

Et ønske om større effektivitet i hverdagen var den direkte anledning til automatisering med Power Apps. I dag er hele Microsoft 365-værktøjskassen i spil, når der løbende optimeres.

Nellemann optimerer HR-rutinerne igennem systematisering og automatisering af arbejdsprocesserne

Optimering af den digitale infrastruktur var formålet, da Nellemann for nogle år siden gik cloud-vejen med Microsoft 365.

NORRIQ opnår høj kvalitet og ensartede arbejdsprocesser med kontraktstyring

I et travlt konsulenthus er der ikke tid til at lede efter aftaledokumenter eller bruge dyrebar tid på at gennemskue, hvilke ændringer der er de seneste. Derfor håndterer NORRIQ alle aftaledokumenter systematisk.

CRM-løsningen indeholder blandt andet:

Z

Kundeoverblik

Kundeoverblik over dokumenter, salg, møder, notater, e-mails, salgsøkonomi mv.

Procesoverblik

Procesoverblik over fremdrift og deadlines

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

Automatisering

Automatisering af brevskabeloner, arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats og godkendelsesforløb

Skabeloncenter

Skabeloncenter med dokument- og e-mailskabeloner.

GDPR-compliant

GDPR-compliant. Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR.

Medarbejderdashboard

Medarbejderdashboard med overblik over egne kunder/klienter/leverandører, sager, opgaver og action liste med sager og opgaver der kræver handling

Ledelsesdashboard

Ledelsesdashboard med globalt overblik over virksomhedens kunder/klienter/leverandører og sager samt fremdrift og overholdelse af deadlines

Samarbejdsrum

Samarbejdsrum til udveksling af dokumenter med eksterne interessenter

Søgefunktion

Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik på en sag

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.

CRM - Whitepaperfigur

Gratis whitepaper:

CRM-salgsstyring

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til CRM-salgsstyring i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra CRM-salgsstyringsløsningen, der viser løsningens hovedelementer

CRM-salgsstyring i Microsoft 365

CRM-løsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række salgstyper; eksempelvis B2B salg, B2C salg og partnersalg.

 

 

tooltip text

Læs mere om Viksomhedsmodul

Læs mere om Kontraktmodul

Udvid med CRM-modul

Læs mere her

Læs mere om Projektmodul

Udvid med kontraktmodul

Læs mere her

Udvid med Sagsmodul

Læs mere her

Udvid med Auditsmodul

Læs mere her

 

Tilkøbsmoduler

 

CRM-løsning består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

CRM-løsningen består af to grundmoduler:

Løsningen kan udvides med yderligere fire tillægsmoduler:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i CRM-løsningen

   ;

   CRM-salgsstyring i Microsoft 365

   CRM-løsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række salgstyper; eksempelvis B2B salg, B2C salg og partnersalg.

    

   Standard CRM-salgsstyring

   tooltip text

   Læs mere om Viksomhedsmodul

   Læs mere om Kontraktmodul

   Udvid med CRM-modul

   Læs mere her

   Læs mere om Projektmodul

   Udvid med kontraktmodul

   Læs mere her

   Udvid med Sagsmodul

   Læs mere her

   Udvid med Auditsmodul

   Læs mere her

          Tilkøbsmoduler

   CRM-løsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

   CRM-løsningen består af to grundmoduler:

   Løsningen kan udvides med yderligere fire tillægsmoduler:

    Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i CRM-løsningen

     ;

     Moduler

     Virksomhedsmodul

     Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

      Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

      Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

      • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
      • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
      • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
      • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
      • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

      CRM-modul

      Grundmodulet indeholder forskellige salgssager segmenteret i produktkategorier.  Hold styr på korrespondancen i salgsprocessen; dokumenter, e-mails, parter, status, frister, opgaver, salgsøkonomi (potentiale, vægtet og realiseret) og salgshistorik.

       

        Læs mere om indholdet i CRM-modulet

        Salgsmodulet indeholder blandt andet:  

        • Salgsoverblik: Overblik over alle metadata, salgsøkonomi, dokumenter og mailkorrespondance på salgssagen.
        • Salgskategorisering: Registrering og overblik over salgssager fordel på produkttyper.
        • Salgsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af salgsprocessen.
        • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den salgsansvarlige.
        • Kontaktoverblik: Registrering og overblik over kontaktpersoner hos kunden.
        • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på salgssagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.

        Features

        Opgavestyring

        Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager.

          Læs mere om indholdet opgavestyring

          Opgavestyring indeholder blandt andet: 

          • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
          • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
          • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
          • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
          • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
          • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
          • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
          • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
          • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

          Relationsstyring

          Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

           Læs mere om indholdet i relationsstyring

           Relationsstyringen indeholder blandt andet:

           • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
           • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
           • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
           • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
           • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

           Express mail- & dokumentjournalisering

           Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint.

             Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

             Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

             • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
             • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
             • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
             • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
             • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
             • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

             Automatisk mail-journalisering

             Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner.

              Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

              Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

              • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
              • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
              • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
              • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
              • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
              • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

              Digital Signatur

              Modulet giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. 

               Læs mere om indholdet digital signatur

               Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

               • Integreret brugeroplevelse. Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
               • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
               • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
               • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, NemID, Virksomheds NemID og e-Boks. 

                Læs mere om digitalsignatur her

                Paradigmestyring i brevskabeloner

                Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst. 

                 

                  Læs mere om indholdet paradigmestyring

                  Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                  • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                  • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                  • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                  • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                  • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                  • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                  • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                  • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                  • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                  Moduler

                  Virksomheds-modul

                  Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

                   Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

                   Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

                   • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
                   • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
                   • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
                   • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
                   • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

                   Kontraktmodul

                   Modulet Kontrakter indeholder de kontrakter, som virksomheden har indgået med kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Kontraktmodulet er et undermodul til grundmodulet Virksomheder. Det betyder, at kontrakterne vises under virksomhederne.

                     Læs mere om indholdet i kontraktmodulet

                     Kontraktmodulet indeholder blandt andet:  

                     • Kontraktoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på kontrakten.  
                     • Kontraktkategorisering: Registrering og overblik over kontrakttyper.  
                     • Kontraktstatus: Stadiestyring til angivelse af status for kontrakterne og styring af kontraktcyklus.  
                     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og kontraktudløb samt advisering til den kontraktansvarlige.
                     • Kontraktoversigt: Oversigt på tværs af kontrakter med filtreringsmuligheder på alle registrerede kontraktdata. 
                     • Kontaktoverblik: Overblik over kontaktpersoner på leverandørkontrakter.  
                     • Fritekstsøgning: Fremsøgning i leverandørkontrakter, dokumenter og mails via fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

                     Features

                     Opgavestyring

                     Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister med mere.

                       Læs mere om indholdet opgavestyring

                       Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                       • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                       • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                       • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                       • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                       • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                       • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                       • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                       • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                       • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

                       Relationsstyring

                       Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                        Læs mere om indholdet i relationsstyring

                        Relationsstyringen indeholder blandt andet:

                        • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                        • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                        • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                        • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                        • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                        Express mail- & dokument-journalisering

                        Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager med mere.

                         Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                         Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                         • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
                         • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                         • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                         • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                         • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                         • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                         Automatisk mail-journalisering

                         Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                           Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                           Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                           • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                           • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                           • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                           • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                           • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                           • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                           Digital Signatur

                           Modulet giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. 

                               Læs mere om indholdet digital signatur

                               Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

                               • Integreret brugeroplevelse. Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
                               • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
                               • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
                               • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, NemID, Virksomheds NemID og e-Boks. 

                                Læs mere om digitalsignatur her

                                Paradigmestyring i brevskabeloner

                                Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst.

                                  Læs mere om indholdet paradigmestyring

                                  Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                                  • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                                  • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                                  • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                                  • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                                  • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                                  • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                                  • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                                  • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                                  • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                                  Fremhævede features

                                  Digital salgsmappe med overblik kundeaktiviteter og korrespondance

                                  Salgsmappen fungerer lidt ligesom et gammeldags plastik-ringbind med skilleblade og faner, der samler og organiserer salgsdokumenter, e-mails, noter med mere.

                                  Overblik over salgsproces

                                  Med salgsprocesoverblikket understøttes hele salgsprocessen fra leadgenerering, over mødeaktiviteter og forhandling – til kontraktindgåelse. Løsningen indeholder fasestyring af salgsprocessen, styring af opfølgning samt gatestyring med eksempelvis automatiseret opgavetildeling og  notifikationer.

                                  Salgsdashboard

                                  Salgdashboardet giver et 360 graders overblik over salgsagerne. Løsningen har en række faste visninger f.eks. ”Mine salgssager”, ”Mine kunder” samt en opfølgningsliste, der viser, hvilke salgssager og opgaver der skal tages action på her og nu. Det kan eksempelvis være overskridelse af opfølgningsdeadlines. Herudover er et diagram, der viser et statusoverblik på salgssager og kunder.

                                  Pipelinestyring

                                  Salgspipelinen er et globalt overblik på tværs af salgssager, kunder og sælgere. Pipelinesiden kan raffineres og filtreres i forhold til de metadata, der er registreret på salgssagerne. På den måde kan I kan få overblik over antallet af salgssager, salgsøkonomi (potentiale, vægtet og realiseret) samt hvordan de fordeler sig; eksempelvis i forhold til salgstyper, produkter, kunder, lande og salgsansvarlig.  Listevisningerne kan eventuelt suppleres med grafiske PowerBI-visninger (Business Intelligence).

                                  FAKTABOKS 

                                  • Standardløsning i Microsoft 365: Løsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
                                  • Arbejd i Microsoft 365-programmerne: Arbejd med projekter i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
                                  • Ejerskab over egne data: Løsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
                                  • Fuldt skalerbar: Løsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
                                  • Nem tilgang: I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå løsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
                                  • Rollebaseret rettighedsstyring, der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
                                  • Single sign-on: Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.

                                  Har du behov for effektiv salgsstyring i Microsoft 365

                                  – eller er du blot nysgerrig?

                                  Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.