Projektstyring i Microsoft 365

Projektstyring til entreprenører, ingeniører, arkitekter, rådgivere og mange flere

Projektstyring i skyen

Standardløsning i Microsoft 365:
Projektstyringsløsningen er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række projekttyper; eksempelvis byggeprojekter, infrastrukturprojekter, klima- og miljøprojekter, energiprojekter og rådgivningsprojekter. Løsningen kan tilpasses til at understøtte en bred vifte projekttyper, individuelle arbejdsgange og projektmodeller.

Projektløsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

 

Nem og effektiv projektstyring

Der stilles store krav til projektlederne:

 • De skal være agile men samtidigt arbejde struktureret i forhold til fastdefinerede processer og procedurer
 • De skal have overblik over projektdokumentation
 • De skal være effektive og overholde tidsfristerne
 • De skal have overblik over projektforløb, projektfaser, milepæle og projektstatus
 • De skal have overblik på tværs af projekterne

Hvis projektlederen skal mestre alle disse discipliner, kræver det et effektivt og intuitivt projektsyringsværktøj.

Med projektstyringsløsningen fra Simplitize bliver projektlederen understøttet gennem hele projektforløbet fra projektinitiering, igennem idé-, analyse- og planlægningsfasen og til projektgennemførelse, implementering, projektafslutning og evaluering.

Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved, hvad du får, og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges, som den er,      eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

Læs vores projektstyringskundecase

Gearet til vækst med strømlinet projekthåndtering

Vækst og udvikling samt friske øjne på rutinerne i hverdagen blev anledningen til, at Andreasen & Hvidberg prioriterede en opgradering af måden, de håndterer projekter.

Projektstyring giver overblik i byggeriet hos Uggerly Installation

Som ansvarlig for el og VVS på op mod 750 byggeprojekter om året har Uggerly Installation brug for konstant overblik og sikkerhed for, at materialer og mandskab er på rette tid og sted. Hver dag. Det har de i dag, hvor alle processer understøttes af automatiserede flows og digitale redskaber.

Projektløsningen indeholder blandt andet:

Z

Projektoverblik

Projektoverblik over projektdokumenter, interessenter, møder, notater, e-mails mv.

Procesoverblik

Procesoverblik herunder stage-/gatestyring med overblik over projektstatus og deadlines.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

Automatisering

Automatisering af arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats og godkendelsesforløb.

Skabeloncenter

Skabeloncenter med dokument- og e-mailskabeloner.

GDPR-compliant

Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR.

Medarbejderdashboard

Medarbejderdashboard med overblik over egne kunder, projekter, opgaver og action liste med projekter og opgaver, der kræver handling.

Ledelsesdashboard

Ledelsesdashboard med globalt overblik over virksomhedens kunder og projekter samt fremdrift og overholdelse af deadlines.

Samarbejdsrum

Samarbejdsrum til udveksling af dokumenter med eksterne interessenter.

Søgefunktion

Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik på et projekt.

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.

Projektstyring - Whitepaperfigur

Gratis whitepaper:

Projektstyring

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til projektløsningen i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra projektløsningen, der viser løsningens hovedelementer

Projektstyring i Microsoft 365?

Projektstyringsløsningen er målrettet projektledere i entreprenørvirksomheder, ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, produktionsvirksomheder mfl. Projektstyringsløsningen består af en række standardmoduler og features, der kan tilkøbes efter behov. Løsningen kan let tilpasses individuelle behov.

 

Standard Projektstyring

 

tooltip text

Læs mere om Virksomhedsmodul

Læs mere om Kontaktmodul

Læs mere om Projektmodul

Udvid med Sagsmodul

Læs mere her

Udvid med CRM-modul

Læs mere her

Udvid med Kontraktmodul

Læs mere her

Udvid med Auditsmodul

Læs mere her

 

Tilkøbsmoduler

 

Projektløsningen består af følgende grundmoduler samt features:  

Standard projektstyringsløsningen består af to grundmoduler samt en standardfeature:

Projektløsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i projektløsningen

  ;

  Projektstyring i Microsoft 365?

  Projektstyringsløsningen er målrettet projektledere i entreprenør- virksomheder, ingeniørvirksomheder, arkitektvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, produktionsvirksomheder med flere. Projektstyringsløsningen består af en række standardmoduler og features der kan tilkøbes efter behov. Løsningen kan let tilpasses individuelle behov.

   

  Standard Projektstyring

  tooltip text

  Læs mere om Viksomhedsmodul

  Læs mere om Kontraktmodul

  Læs mere om Projektmodul

  Udvid med Sagsmodul

  Læs mere her

  Udvid med CRM-modul

  Læs mere her

  Udvid med kontraktmodul

  Læs mere her

  Udvid med Auditsmodul

  Læs mere her

         Tilkøbsmoduler

  Projektløsningen består af følgende grundmoduler samt features:  

  Standard projektstyringsløsningen består af to grundmoduler samt en standardfeature:

  Projektløsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i projektløsningen

   ;

   Moduler

   Virksomhedsmodul

   Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

    Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

    Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

    • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
    • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
    • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
    • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
    • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

    Projektmodul

    Projektmodulet indeholder en komplet projektstyringsløsning til procesunderstøttelse og strukturering af en bred vifte af projektstyringsmetoder; eksempelvis PRINCE2, Scrum, Vandfald, Agile, PMBoK, Six Sigma og Kanban. Få styr på projektdokumenter, interessenter, status, faser, frister, opgaver og historik.  

     

      Læs mere om indholdet i projektmodulet

      Projektmodulet indeholder blandt andet:  

      • Projektoverblik: Overblik over alle metadata, dokumenter, mailkorrespondancer, opgaver, risici, projektstadie, relationer mv. 
      • Projekttemplates: Foruddefinerede projekttemplates der understøtter forskellige projekttyper.
      • Stage-gate-styring: Stadiestyring af projektfaserne og gatestyring sikrer, at processerne overholdes undervejs i projektforløbet. 
      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den projektansvarlige. 
      • Porteføljeoverblik: Oversigt på tværs af projekter med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata. 
      • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  
      • Projektplan med tidslinje, opgavestyring og tjekliste. Kan spille sammen med gatestyringen i stadiemodellen. 
      • Change log med registrering af ændringer i projektplanen.

      Features

      Opgavestyring

      Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister, opgaveansvarlige, opgavefremdrift med mere.

       

        Læs mere om indholdet i opgavestyring

        Opgavestyring indeholder blandt andet: 

        • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mfl.
        • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
        • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
        • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
        • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
        • Automatiseret opgavetildeling ved eks. oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
        • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle ift. sagen, projektet, kunden mfl.
        • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mfl.
        • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt chart.

        Risikostyring

        Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici, styre risici og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.     

         Læs mere om indholdet i risikostyring

         Risikomodulet indeholder blandt andet:   

         • Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.   
         • Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.  
         • Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.  
         • Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter. 
         • Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.  
         • Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation. 
         • Advisering: Automatisk notifikation, hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.  

         Gantt Chart 

         Gantt Chart er et projektstyringsværktøj, som giver en Microsoft Project-lignende brugergrænseflade til planlægning og styring af opgaver og projekter. Få overblik over projekter og opgaver på tværs af organisationen. Administrer opgaver, projekter, relationer og ressourcer i en intuitiv og visuel tidslinje.

          

           Læs mere om indholdet gantt chart

           Gantt Chart indeholder blandt andet:

           • Drag and drop funktion til flytning af opgaver eller projekter.
           • Flyt tidsmarkør for at ændre færdiggørelsesprocenten af en opgave eller projekt.
           • Ressourceallokering af medarbejdere eller materiale på en opgave eller projekt
           • Genvejsmenu: Tilføj nye opgaver og projekter eller indryk, udryk, slet eller rediger en eksisterende opgave eller projekt.
           • Arbejdsnedbrydningsstruktur: Nedbryd projektets aktiviteter i forskellige undermoduler.
           • Arbejdstidsinterval: Definer startdato og slutdato for opgaven eller projektet.
           • Arbejdsuge: Ugemarkering af arbejdsdage eller produktive dage i et projekt.
           • Tidsintervalindstilling: Time, dag, uge, måned.
           • Relationer: Skab relationer imellem opgaver eller projekter.
           • Eksporter Gantt chart og indhold til Excel eller PDF

           Transmittals

           Transmittalsmodulet giver mulighed for at indsamle dokumenter i dokumentpakker (transmittals pakker). Dokumenterne i dokumentpakkerne låses i versioneringen som sikkerhed og dokumentation for dokumentpakkens indhold. På den måde kan man arbejde videre med originaldokumentet uden at påvirke indholdet af dokumentpakken. Dokumentpakken kan sendes til kunder, samarbejdspartnere og leverandører. 

            Læs mere om indholdet i transmittals

            Transmittals indeholder blandt andet:

             

            • Fastdefineret transmittalproces med intuitiv dokumentindsamling, klargøring og afsendelse.  
            • Dokumentoverblik over dokumenter i dokumentpakke, herunder dokumentnavn, dato (last modified), source item URL, version, filtype og dokumenttype. 
            • Procesoverblik over stadierne i transmittalprocessen (Indsamling -> Klargøring -> Afsendelse).
            • Status overblik der viser, hvor langt man er nået i processen samt overblik over status på tværs af transmittalspakkerne.
            • Tjekliste med tidslinje. 
            • Coversheet oprettes automatisk i afsendelsesfasen og sendes til modtageren med links til dokumenterne i dokumentpakken.
            • Mailforsendelse af coversheet til transmittalsmodtager. 

            Relationsstyring

            Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

             Læs mere om indholdet i relationsstyring

             Relationsstyringen indeholder blandt andet:

             • Oprettelsesworkflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
             • Tovejsrelation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen.
             • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
             • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
             • Link: Link til relationen, så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

             Express mail- & dokumentjournalisering

             Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journalisere, åbne, fremsøge og oprette salgssager, dokumenter, opgaver, kontakter, leads/kunder samt journalisere e-mails.

              Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

              Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

               

              • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams: Arbejd med salgssager direkte i Teams.
              • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint: Giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
              • Drag’n’drop-funktionalitet: Gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
              • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, leads/kunder og kontakter.
              • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
              • Andre muligheder for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

              Projekt BI Dashboard

              Standard Power BI Dashboardet er skræddersyet til standardprojektstyringsløsningen. Få et grafisk overblik på tværs af projekter, opgaver, projektmedarbejdere og deadlines. Klik på grafer eller diagrammer og se detaljerede visninger og sammenhænge.

               

                Læs mere om indholdet Power BI Dashboardet

                Pover BI Dashboardet indeholder blandt andet:

                 

                • Overblik over projekter og vigtige projektinformationer
                • Overblik over projekter fordelt på stadier, projektledere, måneder, kunder og på ressourcer
                • Overblik over kritiske projekter
                • Direkte links til projekt sites
                • Filtre til raffinerede projektvisninger
                • Overblik over aktive opgaver og vigtige opgaveinformationer
                • Overblik over opgaver fordelt på færdiggørelsesgrad
                • Overblik over egne opgaver og opfølgninger
                • Overblik over opgaver fordelt på projekter og på stadier
                • Direkte links til opgaver
                • Filtre til raffinerede opgavevisninger

                Automatisk mail-journalisering

                Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                 

                  Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                  Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                  • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                  • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                  • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                  • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                  • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                  • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                  Moduler

                  Virksomhedsmodul

                  Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

                   Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

                   Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

                   • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
                   • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
                   • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
                   • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
                   • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

                   Projektmodul

                   Projektmodulet indeholder en komplet projektstyringsløsning til procesunderstøttelse og strukturering af en bred vifte af projektstyringsmetoder; eksempelvis PRINCE2, Scrum, Vandfald, Agile, PMBoK, Six Sigma og Kanban. Få styr på projektdokumenter, interessenter, status, faser, frister, opgaver og historik.  

                    

                     Læs mere om indholdet i projektmodulet

                     Projektmodulet indeholder blandt andet:  

                     • Projektoverblik: Overblik over alle metadata, dokumenter, mailkorrespondancer, opgaver, risici, projektstadie, relationer mv. 
                     • Projekttemplates: Foruddefinerede projekttemplates der understøtter forskellige projekttyper.
                     • Stage-gate-styring: Stadiestyring af projektfaserne og gatestyring sikrer, at processerne overholdes undervejs i projektforløbet. 
                     • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den projektansvarlige. 
                     • Porteføljeoverblik: Oversigt på tværs af projekter med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata. 
                     • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  
                     • Projektplan med tidslinje, opgavestyring og tjekliste. Kan spille sammen med gatestyringen i stadiemodellen. 
                     • Change log med registrering af ændringer i projektplanen.

                     Features

                     Opgavestyring

                     Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister med mere.

                       Læs mere om indholdet opgavestyring

                       Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                       • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                       • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                       • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                       • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                       • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                       • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                       • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                       • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                       • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

                       Risikostyring

                       Risikostyringsmodulet (Project Risk Management) giver overblik over de risikofaktorer, som på kort og lang sigt vil kunne påvirke projektet. Det er nødvendigt at kende sine risici, ellers kan de ikke styres. Risikostyringsmodulet strukturerer arbejdet med at identificere og definere potentielle risici.     

                        Læs mere om indholdet i risikostyring

                        Risikomodulet indeholder blandt andet:   

                        • Risikovurdering: Arbejdsområde til registrering af risikoforhold og den afledte konsekvens.   
                        • Kortlægning af risici: Rating af risici ud fra en risikoscore.  
                        • Risikomatrix: Grafisk visning af risici i risikomatrix baseret på risikoscore.  
                        • Risikoprofiler: Risikostyring på virksomheder og projekter. 
                        • Risikooverblik: Oversigt over risici på tværs af virksomheder og kunder med filtreringsmuligheder på alle registrerede risikoelementer, hvilket giver et godt overblik over virksomhedens samlede risici.  
                        • Risikomonitorering: Overvågning af risici ud fra en foruddefineret risikokalkulation. 
                        • Advisering: Automatisk notifikation hvis risikoen overstiger foruddefinerede risikogrænseværdier.  

                        Gantt Chart 

                        Gantt Chart er et projektstyringsværktøj, som giver en Microsoft Project-lignende brugergrænseflade til planlægning og styring af opgaver og projekter.  Få overblik over projekter og opgaver på tværs af organisationen. Administrer opgaver, projekter, relationer og ressourcer i en intuitiv og visuel tidslinje.

                          Læs mere om indholdet gantt chart

                          Gantt Chart indeholder blandt andet:

                          • Drag and drop funktion til flytning af opgaver eller projekter.
                          • Flyt tidsmarkør for at ændre færdiggørelsesprocenten af en opgave eller projekt.
                          • Ressourceallokering af medarbejdere eller materiale på en opgave eller projekt
                          • Genvejsmenu: Tilføj nye opgaver eller projekter eller indryk, udryk, slet eller redigere en eksisterende opgave eller projekt.
                          • Arbejdsnedbrydningsstruktur: Nedbryd projektets aktiviteter i forskellige undermoduler.
                          • Arbejdstidsinterval: definer startdato og slutdato for opgaven eller projektet.
                          • Arbejdsuge: Ugemarkering af arbejdsdage eller produktive dage i et projekt.
                          • Tidsintervalindstilling: time, dag, uge, måned.
                          • Relationer: skab relationer imellem opgaver eller projekter.
                          • Eksporter Gantt chart og indhold til Excel eller PDF

                          Transmittals

                          Transmittalsmodulet giver mulighed for at indsamle dokumenter i dokumentpakker (transmittals pakker). Dokumenterne i dokumentpakkerne låses i versioneringen, som sikkerhed og dokumentation for dokumentpakkens indhold. På den måde kan man arbejde videre med originaldokumentet uden at påvirke indholdet af dokumentpakken.

                          Læs mere om indholdet i transmittals
                          • Fastdefineret transmittalproces med Intuitiv dokumentindsamling, klargøring og afsendelse.  
                          • Dokumentoverblik over dokumenter i dokumentpakke herunder dokumentnavn, dato (last modified), source item URL, version, filtype og dokumenttype. 
                          • Procesoverblik over stadierne i transmittalprocessen (Indsamling -> Klargøring -> Afsendelse) 
                          • Status overblik der viser, hvor langt man er nået i processen samt overblik over status på tværs af transmittals pakkerne.
                          • Tjekliste med tidslinje. 
                          • Coversheet oprettes automatisk i afsendelsesfasen. Coversheetet sendes til modtageren med links til dokumenterne i dokumentpakken.  
                          • Mailforsendelse af coversheet til transmittalsmodtager. 

                          Relationsstyring

                          Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                           Læs mere om indholdet i relationsstyring

                           Relationsstyringen indeholder blandt andet:

                           • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                           • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                           • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                           • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                           • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                           Express mail- & dokument-journalisering

                           Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager med mere.

                            Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                            Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                            • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
                            • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                            • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                            • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                            • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                            • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                            Projekt BI Dashboard

                            Standard Power BI Dashboardet er skræddersyet til standardprojektstyringsløsningen. Få et grafisk overblik på tværs af projekter, opgaver, projektmedarbejdere og deadlines. Klik på grafer eller diagrammer og se detaljerede visninger og sammenhænge.

                              Læs mere om indholdet Power BI Dashboardet

                              Power BI Dashboardet indeholder blandt andet:

                              • Overblik over projekter
                              • Overblik over vigtige projektinformationer
                              • Overblik over projekter fordelt på stadier
                              • Overblik over projekter fordelt på projektledere
                              • Overblik over projekter fordelt på måneder
                              • Overblik over projekter fordel på kunder
                               Overblik over projekter fordelt på ressourcer
                              • Overblik over kritiske projekter
                              • Direkte links til projekt sites
                              • Filtre til raffinerede projektvisninger
                              • Overblik over aktive opgaver
                              • Overblik over vigtige opgaveinformationer
                              • Overblik over opgaver fordelt på færdiggørelsesgrad
                              • Overblik over egne opgaver
                              • Overblik over egne opfølgninger
                              • Overblik over opgaver fordelt på projekter
                              • Overblik over opgaver fordelt på stadier
                              • Direkte links til opgaver
                              • Filtre til raffinerede opgavevisninger

                              Automatisk mail-journalisering

                              Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                                Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                                Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                                • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                                • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                                • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                                • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                                • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                                • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                                Fremhævede features

                                Digital projektmappe med projektoverblik

                                Projektmappen fungerer lidt ligesom et gammeldags plastikringbind med skilleblade og faner, der samler og organiserer projektdokumenter, e-mails, noter mfl. Projektmappen eller delelementer af projektmappen kan nemt og sikkert deles med interne og eksterne samarbejdspartnere.

                                Project Management life cycle 

                                Med Project Management life cycle understøttes hele projektets livscyklus fra intelligent projektinitiering til idé-, analyse- og planlægning og videre igennem projektgennemførelsen, implementering, projektafslutning og evaluering. Løsningen understøtter fasestyring af projektlivscyklus samt gatestyring med eksempelvis automatiseret opgavetildeling, notifikationer, kontrolinstans og godkendelsesforløb. 

                                Automatisering 

                                Projektstyringsløsningen indeholder muligheden for at automatisere arbejdsgange og notifikationer. Det kan være godkendelsesworkflows, kontrolprocesser i forhold til eksempelvis kvalitetssikring samt notifikationer ved overskridelse af tidsfrister. 

                                Opgavestyring 

                                Hold styr på projektopgaverne med effektiv opgavestyring. Opgaverne kan tildeles automatisk, på baggrund af rolle, i forbindelse med projektopstart eller faseskift, eller opgaverne kan tildeles manuelt. Taskmanageren giver et godt overblik over opgavestatus, herunder hvem der har fået tildelt opgaven, hvor langt opgaven er i processen, om tidsfristen er overskredet med mere.  

                                Skabelonbiblioteket  

                                Med skabelonbiblioteket kan projektlederen benytte foruddefinerede dokument- og mailskabeloner. Dokument og mailskabeloner oprettes og vedligeholdes i et centralt bibliotek. Processen ved oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner sker nemt og intuitivt ved at benytte Words brevfletfunktion. Skabeloner kan tagges, så de segmenteres i forhold til specifikke projekttyper, så skabeloner udelukkende vises i korrekte sammenhænge. Stamdata fra kunder og kundeoplysninger flettes automatisk ind i et dokument eller i en mail. Hvis man har tilkøbt modulet Express mail- og dokumentjournalisering, kan skabelonbiblioteket tillige tilgås fra Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. 

                                360 graders projektoverblik 

                                Projektløsningen giver et 360 graders overblik over projekterne. Løsningen har en række faste visninger f.eks. ”Mine projekter”, ”Mine kunder” samt “Action liste”, der viser, hvilke projekter og opgaver der skal tages action på her og nu. Det kan eksempelvis være overskridelse af deadlines. 

                                Herudover inkluderer løsningen globale visninger på tværs af projekter og kunder. Visningerne kan raffineres og filtreres i forhold til de metadata, der er registreret på projektet. På den måde kan I kan få overblik over antallet af projekter samt hvordan de fordeler sig; eksempelvis i forhold til projekttyper, kunder, lande og projektansvarlig. Listevisningerne kan suppleres med grafiske PowerBI-visninger (Business Intelligence). 

                                FAKTABOKS 

                                • Standardløsning i Microsoft 365: Projektløsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
                                • Arbejd i Microsoft 365-programmerne: Arbejd med projekter i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
                                • Ejerskab over egne data: Projektløsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
                                •  Fuldt skalerbar: Projektløsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
                                • Nem tilgang: I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå projektløsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
                                • Rollebaseret rettighedsstyring, der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
                                • Single sign-on: Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.

                                Har du behov for effektiv projektstyring i Microsoft 365

                                – eller er du blot nysgerrig?

                                Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.