ESDH - sagsstyring i Microsoft 365

Sagsstyring til offentlige og halvoffentlige organisationer, NGO’er, revisorer, advokater og erhvervsvirksomheder

ESDH i skyen

Standardløsning i Microsoft 365:

ESDH-løsningen (Elektronisk Sags- & Dokument Håndtering) er en standardløsning i Microsoft 365, som understøtter en lang række sagstyper; eksempelvis juridiske sager, revisionssager, reklamationssager og skadessager (Claim Management).  Løsningen kan tilpasses til at understøtte en bred vifte sagstyper, individuelle arbejdsgange og sagsprocesser.

ESDH konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).

 

Nem og effektiv sagsbehandling

Der stilles store krav til sagsbehandleren; de skal have orden i sagerne, de skal være effektive og overholde tidsfristerne, sagerne skal være fejlfrie, de skal have et godt sagsoverblik, de skal være opdateret med processer og procedure, de skal samarbejde med deres kollegaer og de skal være serviceorienterede og imødekommende.

Hvis sagsbehandleren skal mestre alle disse discipliner, kræver det et effektivt og intuitivt ESDH-system.

Med ESDH-løsningen fra Simplitize bliver sagsbehandleren understøttet gennem sagsgangene fra sagsoprettelse, igennem godkendelsesforløb og kvalitetssikring og til sagsafslutning.

Download prisliste


Download prisliste


Kom rigtigt i gang

Forkort den interne afklaringsproces og få sikkerhed for slutresultatet – og det til en brøkdel af prisen for en tilsvarende løsning.

Kort leveringstid

Kom hurtigt i gang. Standardløsningen konfigureres og installeres på jeres SharePoint Online tenant, på under 30 dage.

Sikkerhed & tryghed igennem hele processen

Ingen overraskelser eller skjulte omkostninger. Du ved hvad du får og hvad det koster. Fastdefineret og transparent løsnings- og leverancekoncept.

Nem at tilpasse

Standardløsningen kan bruges som den er, eller som et godt udgangspunkt for en mere kompleks forretningsløsning.

Fremtidssikret platform

Mulighed for at vokse i løsningen. Start i et hjørne og byg ud og byg til med yderligere forretningsmoduler og features.

Abonnement eller fastpris – valget er dit

Abonnement – ingen initialomkostninger
– alt er inkluderet.

Fastprisaftale – løsningskonfiguration og installation inkluderet – tilkøb efter behov.

Læs vores ESDH-kundecases

Dansk Installations Teknik Nyhus har alle sager med digitalt under armen

Når montørerne er ude på en opgave hos Dansk Installations Teknik Nyhus, er alle dokumenter tilgængelige i den digitale montørmappe på en tablet. Opdateringer ryger direkte tilbage til kontoret, hvor det administrative arbejde er blevet enklere og mere præcist.

Inox holder styr på kunder, sager og reklamationer

Stangstålsgrossisten Inox erstatter langsommelige, manuelle processer med digital sagsstyring, der giver overblik og øger muligheden for at følge op på afvigelser.

Energiselskabet Verdo har styr på fjernvarmeleverancen med effektiv sagsstyring og GIS lokation

Hos Verdo er alle sager bundet op på enkeltadresser i virksomhedens sagsstyringsløsning. Overblikket er totalt i GIS og på de enkelte sager kan Verdos medarbejdere nemt tilføje ændringer og trække historik.

Verdo kvalitetssikrer arbejdsgange med ensartet dokumentation og processtyring

Et langt tilløb, grundigt forarbejde og det helt rette teknologiske match betyder, at Verdo i dag kan sætte flueben ved ønsket om én fælles dokumentations- og processtyringsplatform.

Ginsbo Valentin har en struktureret tilgang til enkeltsager og sætter borgeren i centrum, med effektiv sagsstyring

Som nystartet virksomhed er der mulighed for at sikre et strømlinet setup helt fra starten. Det var, hvad konsulentvirksomheden Ginsbo | Valentin ønskede, da de valgte WorkPoint som fundament for deres sagsstyring.

ESDH-løsningen indeholder blandt andet:

Z

Sagsoverblik

Sagsoverblik over sagsdokumenter, parter, møder, notater, e-mails mv.

Procesoverblik

Procesoverblik over fremdrift og deadlines

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring med indbyggede godkendelsesprocedurer, notifikationer, kontrolprocedurer mv.

Automatisering

Automatisering af brevskabeloner, arbejdsprocesser, opgavetildeling, notifikationer, kontrolindsats og godkendelsesforløb

Skabeloncenter

Skabeloncenter med dokument- og e-mailskabeloner.

GDPR-compliant

GDPR-compliant. Effektiv understøttelse af compliance-processer i forhold til overholdelse af GDPR.

Medarbejderdashboard

Medarbejderdashboard med overblik over egne kunder/klienter/leverandører, sager, opgaver og action liste med sager og opgaver der kræver handling

Ledelsesdashboard

Ledelsesdashboard med globalt overblik over virksomhedens kunder/klienter/leverandører og sager samt fremdrift og overholdelse af deadlines

Samarbejdsrum

Samarbejdsrum til udveksling af dokumenter med eksterne interessenter

Søgefunktion

Søgefunktion med fritekstsøgning, der gør det nemt og hurtigt at finde information og historik på et projekt.

Versionsstyring

Automatisk versionsstyring af dokumenter sikrer, at alle ændringer og godkendelser altid registreres.

Gratis whitepaper:

EDSH-sagstyring

– et spadestik dybere

 

Hent whitepaper og få:

 • $Introduktion til ESDH-sagsstyring i Microsoft 365
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte hovedmoduler
 • $Detaljeret overblik over indholdet af de enkelte tillægsmoduler
 • $Skærmprint fra EDSH-sagsstyringsløsningen, der viser løsningens hovedelementer

Sagsstyring i Microsoft 365

ESDH-løsningen er målrettet sagsbehandlere i offentlige- og halvoffentlige organisationer, revisorer, advokater, NGO’er og erhvervsvirksomheder.

 

 

tooltip text

Læs mere om Viksomhedsmodul

Læs mere om Kontraktmodul

Udvid med Sagsmodul

Læs mere her

Læs mere om Projektmodul

Udvid med CRM-modul

Læs mere her

Udvid med kontraktmodul

Læs mere her

Udvid med Auditsmodul

Læs mere her

 

Tilkøbsmoduler

 

ESDH-løsning består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

ESDH-løsningen består af to grundmoduler:

ESDH-løsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i ESDH-løsningen

  ;

  Sagsstyring i Microsoft 365

  ESDH-løsningen er målrettet sagsbehandlere i offentlige- og halvoffentlige organisationer, revisorer, advokater, NGO’er og erhvervsvirksomheder.

   

  Standard Sagsstyring

  tooltip text

  Læs mere om Viksomhedsmodul

  Læs mere om Kontraktmodul

  Læs mere om Sagsmodul

  Læs mere om Projektmodul

  Udvid med CRM-modul

  Læs mere her

  Udvid med kontraktmodul

  Læs mere her

  Udvid med Auditsmodul

  Læs mere her

         Tilkøbsmoduler

  ESDH-løsningen består af følgende grundmoduler samt tillægsmoduler: 

  ESDH-løsningen består af to grundmoduler:

  ESDH-løsningen kan udvides med følgende standardmoduler:

  Se beskrivelse af moduler og features, som indgår i ESDH-løsningen

   ;

   Moduler

   Virksomhedsmodul

   Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

    Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

    Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

    • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
    • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
    • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
    • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
    • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

    Sagsmodul

    Grundmodulet Sager indeholder forskellige sagstyper – f.eks. juridiske sager, reklamationssager og skadessager (Claim Management). 

     

      Læs mere om indholdet i sagsmodulet

      Sagsmodulet indeholder blandt andet:  

      • Sagsoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på sagen.  
      • Sagskategorisering: Registrering og overblik over sagstyper. 
      • Sagsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af kontraktcyklus.  
      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den sagsansvarlige.
      • Sagsoversigt: Oversigt på tværs af sager med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata.   
      • Kontaktoverblik: Registrering og overblik over sagsparter og relationer.  
      • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på sagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

      Features

      Opgavestyring

      Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. 

       

        Læs mere om indholdet opgavestyring

        Opgavestyring indeholder blandt andet: 

        • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
        • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
        • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
        • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
        • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
        • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
        • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
        • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
        • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

        Relationsstyring

        Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

         Læs mere om indholdet i relationsstyring

         Relationsstyringen indeholder blandt andet:

         • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
         • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
         • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
         • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
         • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

         Express mail- & dokumentjournalisering

         Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. 

          Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

          Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

          • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
          • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
          • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
          • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
          • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
          • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

          Automatisk mail-journalisering

          Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. 

           

            Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

            Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

            • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
            • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
            • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
            • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
            • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
            • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

            Digital Signatur

            Modulet giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. 

             

                Læs mere om indholdet digital signatur

                Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

                • Integreret brugeroplevelse. Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
                • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
                • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
                • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, MitID, Virksomheds MitID og e-Boks. 

                 Læs mere om digitalsignatur her

                 Paradigmestyring i brevskabeloner

                 Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst. 

                  

                   Læs mere om indholdet paradigmestyring

                   Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                   • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                   • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                   • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                   • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                   • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                   • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                   • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                   • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                   • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                   Moduler

                   Virksomhedsmodul

                   Grundmodulet virksomheder indeholder informationer om leads og kunder samt skaber overblik på tværs af kundesegmenter. Virksomhedens stamdata kan indtastes manuelt eller kan hentes fra ERP-systemet.

                    Læs mere om indholdet i virksomhedsmodulet

                    Virksomhedsmodulet indeholder blandt andet:  

                    • Virksomhedsoverbliksside: Overblik over relationstype og stamdata samt dokumenter, e-mails på kunder, leverandører og samarbejdspartnere.  
                    • Virksomhedsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for virksomheden.   
                    • Virksomhedsoversigt: Oversigt på tværs af virksomheder med filtreringsmuligheder på alle registrerede virksomhedsdata.   
                    • Virksomhedskontakter: Overblik over kontaktpersoner hos virksomheder.  
                    • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata og fritekstsøgning. 

                    Sagsmodul

                    Grundmodulet Sager indeholder forskellige sagstyper – f.eks. juridiske sager, reklamationssager og skadessager (Claim Management). 

                     

                      Læs mere om indholdet i sagsmodulet

                      Sagsmodulet indeholder blandt andet:  

                      • Sagsoverbliksside: Overblik over alle metadata, dokumenter og mailkorrespondance på sagen.  
                      • Sagskategorisering: Registrering og overblik over sagstyper. 
                      • Sagsstatus: Stadiestyring til angivelse af status for sagerne og styring af kontraktcyklus.  
                      • Overvågning og advisering: Overvågning af deadlines og frister samt advisering til den sagsansvarlige.
                      • Sagsoversigt: Oversigt på tværs af sager med filtreringsmuligheder på alle registrerede metadata.   
                      • Kontaktoverblik: Registrering og overblik over sagsparter og relationer.  
                      • Søgefunktion: Til fremsøgning på basis af alle registrerede metadata på sagen og fritekstsøgning i eksempelvis tekstfiler, PDF-filer og mailindhold.  

                      Features

                      Opgavestyring

                      Opgavestyring giver mulighed for at administrere, styre og tildele opgaver. Tildelingen af opgaver kan både ske manuelt og automatisk igangsat af et faseskift eller workflow. Med opgavestyring kan virksomheden nemt og sikkert automatisere gentagne opgaver på tværs af f.eks. projekter eller sager samt få overblik over opgavetyper, tidsfrister med mere.

                        Læs mere om indholdet opgavestyring

                        Opgavestyring indeholder blandt andet: 

                        • Intuitivt opgavepanel: Vises og anvendes på sagen, projektet, kontrakten mf.
                        • Opgaveoverblik: Overblik over ”Mine opgaver”, fuldførte opgaver og igangværende opgaver.
                        • Opgavestatus: Overblik over fremdriften på opgaverne.
                        • Tidsfrister: Overvågning af tidsfrister for opgaveudførelse.
                        • Opgaveansvarlig: Overblik over hvem der er opgaveansvarlig.
                        • Automatiseret opgavetildeling ved eks. Oprettelse af projekt, faseskift undervejs i projektet eller ved projektafslutning.
                        • Rollebaseret opgavetildeling: Automatisk tildeling af opgaver til personer, der har en rolle på sagen, projektet, kunden mf.
                        • Opgaveoverblik på tværs af projekter, sager, medarbejdere, kunder mf.
                        • Mulighed for at kombinere opgavestyring med visuelt overblik i Gantt

                        Relationsstyring

                        Relationsstyring gør det muligt at skabe ”en til mange” og ”mange til mange” relationer på tværs. På den måde kan man skabe relationer imellem sager, projekter, kontrakter, kontaktpersoner, kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

                         Læs mere om indholdet i relationsstyring

                         Relationsstyringen indeholder blandt andet:

                         • Oprettelses workflow: Intuitivt workflow der guider brugeren igennem oprettelsesprocessen.
                         • Tovejs relation: Relationer oprettes automatisk som tovejsrelationer, så relationen registreres i begge ender af relationen
                         • Relationsoverblik: Intuitivt overblik over relationer.
                         • Relationsbeskrivelse: Beskrivelse at relationens art.
                         • Link: Link til relationen så man hurtigt kan hoppe over på relationssiden.

                         Express mail- & dokument-journalisering

                         Express mail- og dokumentjournalisering gør sælgeren i stand til at udføre 80% af salgsarbejdet direkte i Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. Fra Express-sidepanelet kan brugeren nemt journaliserer, åbne, fremsøge og oprette salgssager med mere.

                          Læs mere om indholdet i express mail- & dokumentjouralisering

                          Express mail- og dokumentjournalisering indeholder blandt andet: 

                          • Direkte adgang til CRM-løsningen i Teams – arbejd med salgssager direkte i Teams.
                          • Express-sidepanel i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, som giver direkte adgang til at arbejde med CRM-løsningen i Office-programmerne.
                          • Drag’n’drop-funktionalitet gør det nemt at journalisere e-mails på salgssager og leads/kunder.
                          • Søgefunktion til fremsøgning af salgssager, Leads/kunder og kontakter.
                          • Funktion til oprettelse af salgssager, leads/kunder, kontakter, opgaver og breve og e-mails fra skabelonbibliotek.
                          • Muligheden for at markere favoritter, tilføje dokumenter til mails og konvertere on the flight til PDF og meget andet.

                          Automatisk mail-journalisering

                          Tillægsmodulet Automatisk mail-journalisering sørger for, at alle ind- og udgående mails automatisk gemmes på leads/kunder og kontaktpersoner. Mails gemmes automatisk i CRM-løsningen, før de lander i medarbejderens indbakke. Det betyder, at mails ikke kan slettes uden om virksomhedens IT-administrator.

                            Læs mere om indholdet i automatisk mail-journalisering

                            Automatisk mail-journalisering indeholder blandt andet: 

                            • Automatisk mail-backup i Microsoft Azure cloud.
                            • Regelstyring: Der kan opsættes regler og undtagelser, så det sikres, at fortrolige mails ikke kan tilgås af uvedkommende.
                            • Journaliseringsflag der markerer mails, som er automatisk og/eller manuelt journaliseret, på tværs af flere modtagere.
                            • Intelligente journaliseringsforslag der kommer med forslag til journalisering på kontrakter baseret på intelligent mønstergenkendelse.
                            • Automatisk påstempling af metadata sikrer, at mails nemt kan fremfindes via søgning og filtrering i forhold til afsenderinformation og destination i CRM-løsningen.
                            • GDPR-compliance med klassifikation og rettighedsstyring.

                            Digital Signatur

                            Modulet giver dig mulighed for at automatisere og digitalisere signeringen af virksomhedens kontrakter, leverandøraftaler, NDA’er, mødereferater og ansættelsesaftaler. 

                                Læs mere om indholdet digital signatur

                                Signaturmodulet indeholder blandt andet:  

                                • Integreret brugeroplevelse. Kontrakten sendes med få klik direkte fra kontraktstyringsløsningen.  
                                • Automatiseret underskriftproces: Igennem eksempelvis Visma Addo, Penneo eller Adobe Docusign.   
                                • Statusoverblik: Over hvem der har underskrevet, og hvem der mangler at underskrive. 
                                • Understøttelse af anerkendte signeringsmetoder:  Web-underskrift, MitID, Virksomheds MitID og e-Boks. 

                                 Læs mere om digitalsignatur her

                                 Paradigmestyring i brevskabeloner

                                 Paradigmestyring gør det muligt at producere dokumenter ved hjælp af tekstfraser (paradigmer). Typisk kategoriseret i en header-tekst, brødtekstfraser og en footer-tekst.

                                   Læs mere om indholdet paradigmestyring

                                   Paradigmestyringen indeholder blandt andet: 

                                   • Paradigmeadministration: Intuitiv central paradigmeadministration med overblik over paradigmer, tilhørsforhold og ansvarlig.
                                   • Paradigmeproduktion: Paradigmer oprettes nemt som Word-dokument-skabeloner i paradigmeadministrationen.
                                   • Automatisk brevfletfunktion. Metadata fra kunden, sagen, produktet eller en anden entitet indsættes automatisk ved brug af Word-brevflet.
                                   • Tagging af paradigmer. Tagging sikrer, at paradigmer kan grupperes og kun vises i relevante sammenhænge.
                                   • Intuitiv wizard:Guider brugeren gennem brevproduktionsprocessen.
                                   • Et samlet dokument: Mulighed for at samle paradigmer i ét dokument.
                                   • Enkeltdokument: Mulighed for at generere paradigmer som selvstændige dokumenter.
                                   • Organisering: Mulighed for at til- og fravælge paradigmer og tilpasse rækkefølgen.
                                   • Tilpasset tekstindhold: Ændring og tilpasning af tekstindhold sker efterfølgende i den oprettede Word-fil.

                                   Fremhævede features

                                   Digital sagsmappe med sagsoverblik

                                   Sagsmappen fungerer lidt ligesom et gammeldags plastik-ringbind med skilleblade og faner, der samler og organiserer sagsdokumenter, e-mails, noter med flere. Sagsmappen eller delelementer af sagsmappen, kan nemt og sikkert deles med interne og eksterne samarbejdspartnere.

                                   Case Lifecycle Management

                                   Med Case Lifecycle Management understøttes hele sagens livscyklus fra intelligent sagsoprettelse, over håndtering af rettigheder og opgaver – til evaluering, analyse og sagsafslutning. Løsningen understøtter fasestyring af sagslivscyklus samt gatestyring med eksempelvis automatiseret årshjul, opgavetildeling, notifikationer, kontrolinstans og godkendelsesforløb.

                                   Automatisering 

                                   Sagsstyringsløsningen indeholder muligheden for at automatisere arbejdsgange og notifikationer. Det kan være godkendelsesworkflows, kontrolprocesser i forhold til eksempelvis kvalitetssikring samt notifikationer ved overskridelse af tidsfrister. 

                                   Opgavestyring 

                                   Hold styr på opgaverne med effektiv opgavestyring. Opgaverne kan tildeles automatisk, på baggrund af rolle, eller opgaverne kan tildeles manuelt. Taskmanageren giver et godt overblik over opgavestatus, herunder hvem der har fået tildelt opgaven, hvor langt opgaven er i processen, om tidsfristen er overskredet med mere.  

                                   Skabelonbiblioteket  

                                   Med skabelonbiblioteket kan sagsbehandleren benytte foruddefinerede dokument- og mailskabeloner. Dokument og mailskabeloner oprettes og vedligeholdes i et centralt bibliotek. Processen ved oprettelse og vedligeholdelse af skabeloner sker nemt og intuitivt ved at benytte Words brevfletfunktion. Skabeloner kan tagges, så de segmenteres i forhold til specifikke sagstyper, så skabeloner udelukkende vises i korrekte sammenhænge. Stamdata fra kunder og kundeoplysninger flettes automatisk ind i et dokument eller i en mail. Hvis man har tilkøbt modulet Express mail- og dokumentjournalisering, kan skabelonbiblioteket tillige tilgås fra Teams, Outlook, Word, Excel og PowerPoint. 

                                   360 graders sagsoverblik 

                                   Sagsløsningen giver et 360 graders overblik over sagerne. Løsningen har en række faste visninger f.eks. ”Mine sager”, ”Mine kunder” samt “Action liste”, der viser, hvilke sager og opgaver der skal tages action på her og nu. Det kan eksempelvis være overskridelse af deadlines. 

                                   Herudover inkluderer løsningen globale visninger på tværs af sager og kunder. Herudover kan visningerne raffineres og filtreres i forhold til de metadata, der er registreret på sagen. På den måde kan I kan få overblik over antallet af sager, samt hvordan de fordeler sig; eksempelvis i forhold til sagstyper, kunder, lande og sagsansvarlig. Listevisningerne kan suppleres med grafiske PowerBI-visninger (Business Intelligence). 

                                   FAKTABOKS 

                                   • Standardløsning i Microsoft 365: Sagsløsningen konfigureres i de to bedste konfigurationsværktøjer på markedet: WorkPoint 365 og Microsoft 365 (SharePoint Online).
                                   • Arbejd i Microsoft 365-programmerne: Arbejd med sager i Microsoft-programmer du kender: SharePoint Online, Microsoft Teams, To-Do, Planner, Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Og Power Platformen.
                                   • Ejerskab over egne data: Sagsløsningen ligger som en forretningsapplikation i SharePoint. Jeres data ligger i jeres egen SharePoint Online tenant. Det betyder, at I har 100% ejerskab over egne data.
                                   • Fuldt skalerbar: Sagsløsningen driftsafvikles i Microsoft Cloud. Det betyder, at løsningen ikke kræver, at I har lokale servere til rådighed. Løsningen kan således skaleres efter behov.
                                   • Nem tilgang: I skal blot have en internetforbindelse. Så kan I tilgå projektløsningen igennem webbrowseren via PC, tablet eller mobiltelefon.
                                   • Rollebaseret rettighedsstyring, der sikrer overholdelse af virksomhedens sikkerhedspolitik baseret på roller.
                                   • Single sign-on: Nem og sikker adgangssikring med Microsoft Authorization.

                                   Har du behov for effektiv sagsstyring i Microsoft 365

                                   – eller er du blot nysgerrig?

                                   Så tøv ikke med at tage fat i mig til en uforpligtende snak om mulighederne.