Slut med at lede efter de rette informationer i et hav af dokumenter og e-mails

Holdet bag WorkPoint er drevet af et mantra: Vi drukner i information, men hungrer efter viden. WorkPoint 365 er svaret på den udfordring, og løsningen muliggør en ny og bedre tilgang til dokumenthåndtering, vidensdeling og procesunderstøttelse. 

Fuld fleksibilitet og stram styring

Stram styring af virksomhedens data og arbejdsgange eller rent anarki med individuelle løsninger, det er scenarierne i de fleste virksomheder. Begge dele rummer begrænsninger, og heldigvis behøver det ikke være enten eller.  

Med WorkPoint 365 er det muligt både at give fuld fleksibilitet til brugerne og samtidig garantere maksimal struktur omkring håndtering af dokumenter, organisering af data og styring af processer 

Fleksibilitet i kombination med stram styring lader sig gøre, fordi WorkPoint muliggør en funktionstilpasset og genkendelig brugerflade. Samtidig bygger løsningen på generelt anvendelige komponenter, der sikrer den grundlæggende systematik i håndtering af data. 

Microsoft-baseret løsning

WorkPoint 365 er en moderne, digital og fleksibel samarbejdsplatform, der strukturerer data via SharePoint Online. Løsningen kan skaleres og konfigureres, så den dækker virksomhedens behov 

WorkPoint 365 er fuldt integreret til Microsoft 365, hvilket giver brugeren adgang til velkendte værktøjer som Word, Outlook, Excel og PowerPoint. 

Du får en fremtidssikret, Microsoft-baseret standardløsning i skyen, der giver dig effektiv dokumenthåndtering, vidensdeling og procesunderstøttelse. 

 • $Strukturering af data og viden
 • $Vidensdeling på tværs af din organisation
 • $Redskaber til projekt -og sagsstyring
 • $Effektiv og automatiseret styring af processer
 • $Uhindret adgang til Microsoft 365’ samarbejdskraft
 • $Korrekt håndtering af personfølsomme data (GDPR)

Enkelhed på tværs af opgaver og roller

WorkPoint 365 gør det nemmere at skabe og dele viden. Du kan supplere med løsninger til styring af virksomhedens processer omkring projekter, kontrakter og i HR. Det skaber sammenhængskraft på tværs i organisationen og sikrer overblik og effektive arbejdsgange. 

Kontraktstyring i WorkPoint 365  

Med WorkPoint Kontraktstyring kan virksomhedens medarbejdere nemt udarbejde kontrakter, administrere godkendelser digitalt og se, hvem der har ændret hvad og hvornår.

Projektstyring i WorkPoint 365

WorkPoint Projektstyring gør det nemt for medarbejdere at gennemføre og dokumentere projekter fra start til slut og giver et retvisende overblik den samlede projektportefølje. 

HR-løsning i WorkPoint 365

WorkPoint 365 til styring af dine HR-opgaver er en samlet løsning, der giver effektive arbejdsgange og et komplet overblik over alle medarbejdere og HR-relaterede opgaver.

WorkPoint Express: Slut med at skifte mellem applikationer 

Fokus ryger ved skift mellem applikationer. Alle funktioner lige ved hånden er et af de største ønsker blandt folk, der er afhængige af digitale værktøjer i løbet af arbejdsdagen. Det var grund nok til at udvikle WorkPoint Express, og brugerne er begejstrede. 

WorkPoint Express er et plug-in, der giver brugeren mulighed for at flytte, oprette, slette, finde og vedligeholde alle sine e-mails, dokumenter og processer uden at skifte mellem applikationer. Via et sidepanel i Outlook, eller hvilket som helst andet Microsoft 365-program, har brugeren komplet adgang til Workpoint. 

Tre skarpe til dig og din organisation 

Derfor skal du vælge WorkPoint 365 

Fordele for ledelsen

 • Øget konkurrenceevne i kraft af effektive arbejdsgange, færre fejl og konsistens i udførelsen af opgaver 
 • Fokuserede medarbejdere, der allerede fra første dag i virksomheden kan løse opgaver i tråd med virksomhedens standarder 
 • Fremtidssikker standardløsning, der løbende udvikles og fleksibelt kan tilpasses i takt med nye behov 

Fordele for brugerne

 • Enkle arbejdsgange i brugervenligt system gør det nemt at løse opgaver uden afbrydelser 
 • Nem og hurtig adgang til dokumenter og historik sparer tid og fjerner uvished omkring versioner 
 • Styrket vidensdeling fordi data nemt deles på tværs og kan tilgås fleksibelt fra foretrukne enheder 

Fordele for IT

 • Tilfredse brugere der hurtigt bliver fortrolige med løsningen, bruger den hensigtsmæssigt og har mindre brug for hjælp 
 • Forudsigeligt IT-budget fordi du investerer i en standardløsning og slipper for ressourcekrævende vedligeholdelse af egenudviklet løsning 
 • Høj Governance med gode redskaber til at styre adgange, rettigheder, persondata, kryptering og andre områder, der sikrer compliance