NIS2-direktiv – Nye regler for cybersikkerhed

30. jan 2023

Hvad omhandler NIS2 EU-direktivet?

 

NIS2 er en revideret version af net- og informationssikkerhedskrav stillet af EU, hvor udvalgte sektorer pålægges at vedtage foranstaltninger til at styre cybersikkerhedsrisici. Det nye direktiv har til formål at gøre europæiske virksomheder bedre rustet overfor IT-kriminalitet i fremtiden.

De nye og ændrede sikkerhedskrav omfatter overordnet set:

 1. Krav om kryptering samt risikovurdering og kortlægning af egne processer og de af underleverandører.
 2. Krav om indberetning af IT-sikkerhedshændelser til tilsynsmyndigheder.
 3. Krav om ledelsers kendskab til direktivets krav og til virksomhedens implementerede risikostyring.
 4. Sanktioner direkte mod topledere i virksomheder, der ikke lever op til disse krav.

Mange virksomheder vil dermed komme til at skulle investere både ressourcer og tid i den hensigt at opfylde kravene, og anbefalinger lyder derfor på at komme i gang hurtigst muligt, da fristen for implementering er medio oktober i 2024.

 

 

Hvem er omfattet af de nye ændringer?

 

Førhen gjaldt kravene kun kritiske sektorer, eksempelvis sundhed, transport, finans, it-infrastruktur, energi og digitale serviceudbydere.

Med de nye ændringer er også andre samfundsvæsentlige og vigtige sektorer og enheder omfattet af kravene, herunder:

 • Offentlige myndigheder
 • Udbydere af elektroniske kommunikationsnetværk og digitale tjenester
 • Vand-, spildevand- og affaldssorteringsservices
 • Producenter af visse kritiske produkter (såsom medicin, medicinsk udstyr og kemikalier)
 • Post- og pakkeservices
 • Fødevareproducenter

Dog undtages mikro- og små virksomheder, som ikke vurderes kritiske.

 

Hvordan skal din virksomhed forholde sig rent praktisk?

 

Simplitize kan understøtte din virksomhed systemmæssigt gennem vores QMS-løsning, som kan procesunderstøtte NIS2-compliance på følgende måder:

 • Risikostyring af processer og leverandører
 • Udarbejdning og styring af politikker og instrukser
 • Styring, planlægning og afvikling af audits
 • Indrapportering og håndtering af afvigelser
 • Godkendelsesprocesser og ændringshåndtering
 • Advisering, alarmer og notifikationer
 • Automatisering af processer til indrapportering af hændelser til tilsynsførende myndighed inden for 24 timer (NIS2 krav) samt processer der sikrer, at I udarbejder rapport inden for 30 dage (NIS2 krav), kriterier for risikovurdering mv.

 

Læs mere om vores QMS-løsning her.

Har du lyst til at tage en uforpligtende snak med os ?