Høj Governance hos Uggerly Installation

18. mar 2021

Uggerly Installation besluttede for nogle år siden at erstatte excel-ark med automatiserede processer og digitale redskaber. Det stiller nye krav til Governance.

 

Uggerly Installation er ansvarlig for el og VVS på op mod 750 byggeprojekter om året, som en vigtig underleverandør til HusCompagniet. Behovet for kommunikation og overblik er stort, og systemerne skal køre sikkert og stabilt.

 

 

“Med god hjælp fra Simplitize fik jeg lejlighed til at gennemgå det hele systemmæssigt, så sikkerheden blev styrket.” 

Henrik Rostgaard Sørensen
Systemadministrator, Uggerly Installation. 

Omfattende digital transformation 

Uggerly Installation har de seneste år optimeret både arbejdsrutiner og det teknologiske set-up gennemgribende. Forløbet var nødvendigt for at geare virksomheden til vækst og viser samtidig, hvordan forandringer ét sted ofte kalder på nye tiltag andre steder. 

”Vi var på ingen måde cloud-orienteret. Samtidig håndterede vi vores arbejdsgange vidt forskelligt på vores fire lokationer. Vi tog fat på arbejdet med at strømline vores processer, og det blev samtidig starten på vores cloud-rejse”, fortæller Henrik Rostgaard Sørensen, som er systemadministrator hos Uggerly Installation. 

 

Styrer adgang og rettigheder 

Som systemadministrator er Henrik Rostgaard Sørensen ansvarlig for at systemerne kører, og sikkerheden er på plads. Da han i sin tid startede hos Uggerly Installation, var virksomheden så småt på vej i skyen, men der var stadig meget at få styr på. Derfor var det oplagt at få hjælp fra Simplitize, som havde præcis de kompetencer og den tilgang, der var brug for. 

”Governance-workshoppen var en god måde at få overblik over det eksisterende setup og afklare adgangs- og rettighedsniveauet. Det var super i forhold til, at vi havde et system, der allerede var delvist sat op i forhold til Azure. Med god hjælp fra Simplitize fik jeg lejlighed til at gennemgå det hele systemmæssigt, så sikkerheden blev styrket”, fortæller Henrik Rostgaard Sørensen om Governance-workshoppen.  

Udfordring

Øget vækst og behov for at strømline virksomhedens processer sendte Uggerly ud på en digital transformation, som krævede høj Governance og et mere indgående kendskab til Microsoft 365.

Løsning

Uggerly fik hjælp fra Simplitize til en struktureret gennemgang af virksomhedens Governance for at sikre den nye, cloud-baserede digitale platform på bedste vis.

Resultat

Sikkerheden er i top, og der er styr på adgang og rettigheder. Uggerly kan fleksibelt udnytte de mange muligheder i Microsoft 365 og samtidig vide, at sikkerheden er i orden.

Har du lyst til at tage en uforpligtende snak med os ?