Kom rigtigt fra start og spar tid med standardløsninger i Microsoft 365

Teknologi og mennesker

 

Mange mennesker gør brug af teknologiske hjælpemidler i deres hverdag, og flere af de teknologiske løsninger, vi bruger, er så inkorporerede i vores hverdag, at vi ikke længere ænser det. Den teknologiske udvikling er i så stor vækst, at nye muligheder, værktøjer og hjælpemidler hele tiden opstår. Den konstante fremdrift indenfor teknologi, og de muligheder det medfører, former os; både som mennesker og som samfund. Analoge processer erstattes af teknologiske og systematiske, som ofte løfter effektiviteten til nye højder. Samspil mellem mennesker og teknologi er i højsæde som aldrig før. Hvor interaktioner før ”blot” var en smart feature, er det nu snarere en forudsætning for ny teknologi.

 

”Det er når vi mennesker interagerer med teknologien, at magien opstår”

 – Jesper Kjærsgaard, Managing Partner

 

Digital transformation

 

Analoge processer er yt – digitalisering er in. Teknologien er kommet for at blive, og med det følger en stigende effektivisering af både arbejds- og hverdagsprocesser. Digital transformation handler om teknologi og om at udvikle sig og åbner døren for, at virksomheder og organisationer kan løfte sig teknologisk. Tunge, tids- og ressourcekrævende processer, som udføres manuelt og arkiveres på gammel manér, hungrer efter en digital transformation.

Digital transformation er et organisations- og udviklingsprojekt, og en klar succesfaktor for at lykkes skal findes i transformationsledelsen mod målet om at få alle medarbejderne med ombord.

 

Digital interaktion

 

Synergien mellem mennesker og teknologi findes i den digitale interaktion, hvor interaktivitet er en rådelighed i teknologien, som muliggør, at der kan interageres på en anden måde. Digital interaktion kan hjælpe virksomheder med at skabe vekselvirkning mellem medarbejdere, arbejdsopgaver og teknologi. Digitale samlingssteder åbner muligheden for, at medarbejderne kan interagere med hinanden om konkrete opgaver og sager. Der kan tildeles opgaver til specifikke personer i virksomheden, tilknyttes vigtige eller relevante kommentarer og løbende laves opfølgning og opdatering på processerne og de individuelle faser, de befinder sig i. På denne måde kan virksomheden selv være med til at forme og udvikle den digitale interaktion.

 

 

Microsoft 365

 

Nye teknologier kan højne effektiviteten, øge kvaliteten og skabe innovation indenfor et forretningsområde. Ønsker din virksomhed at skabe et bedre overblik over sit kundekartotek eller sin dokumenthåndtering, eller at optimere arbejdsprocesserne – internt som eksternt – findes der effektive værktøjer hertil i Microsoft 365’s løsninger. Digital interaktion er en stærk genganger i alle Microsoft 365’s løsninger, hvilket skaber nye muligheder for både dine medarbejdere og virksomheden som helhed.

 

Læs mere om Microsoft 365 her eller se vores løsningskatalog.

Har du lyst til at tage en uforpligtende snak med os ?