PowerProvisioning

Provisioning af Power platform miljøer

Provisioning og administration af Power platform miljøer

PowerProvisioning er et værktøj, der letter administrationen og provisioning af Power Platform miljøer.

Løsningen sikrer nem administration af Power Platform miljøer samt, at brugerne får tildelt korrekte rettigheder og arbejder i foruddefinerede miljøer, som følger virksomhedens politikker.

Løsningen provisionerer miljøer på Power platformen ud fra prækonfigurerede skabeloner, med følgende indhold:

  • Miljøer i Power platformen, herunder udviklings-, test- og produktionsmiljø
  • Rettigheder til servicekonto, herunder maker rettigheder
Simplitize_til site-12

Nem oprettelse af et nyt miljø 

Brugerne rekvirerer et Power platform miljø ved at udfylde en formular. Formularen kan tilpasses, så den opfylder specifikke behov.

Når brugeren har udfyldt formularen, starter provisioning af miljøet enten automatisk eller manuelt, efter at have gennemgået en godkendelsesproces. Når provisioning af miljøet er gennemført, modtager brugeren automatisk en mail med link til miljøet.

 

Download prisliste

Download prisliste

I løsningens standardformular bliver brugeren bedt om at tage stilling til følgende:

  1. Navngivning – hvad skal miljøet hedde
  2. Anvendelse – hvad skal miljøet bruges til
  3. Forbindelser – hvad skal miljøet forbindes til
  4. Miljøtype – Hvilken type miljø er der tale om (udviklingsmiljø, testmiljø eller produktionsmiljø)
  5. Værktøj – hvilket værktøj skal provisioneres (Power App, Power Automate og Power BI)

Effektiv administration

 

Med PowerProvisioning er det nemt for IT-afdelingen at administrere brugere, rettigheder og miljøer i Power Platformen. Løsningen giver IT-administratoren et godt overblik over aktive miljøer i Power platform, miljøtyper, hvem der er ejere af miljøerne samt hvilke værktøjer, der benyttes i de forskellige miljøer. Løsningen kan eventuelt udbygges med PowerMonitor, som laver proaktiv overvågning at Power Apps, Power Automate (Flows) og Logic apps. Læs mere om PowerMonitor her…

PowerCare – produktsuiten

Powercare består af en række ydelser, som sikrer best practice, Governance og spænder et sikkerhedsnet ud under Power Platformen.

Klik på ikonerne for at læse mere om de forskellige ydelser.

PowerGovernance

PowerGovernance hjælper organisationer med at implementere politikker og processer til understøttelse af virksomhedens governancemodel i Powerplatformen.

PowerAudit

Løbende revision af PowerGovernance-rapporten/planen. PowerAudit sikre at PowerGovernance-planen integreres i dagligheden og bliver en ledestjerne for virksomhedens power app udvikling og indsatsområder.

PowerMonitor

Aktiv overvågning af Power Apps, Power Automate (Flows) og Logic Apps med PowerMonitor.

PowerSupport

Med PowerSupport får du en hotline til eksperter inden for Power Automate (Flows), Power Apps og Logic Apps fra Simplitize. Vores SLA-aftale sikrer et beredskab til fejlfinding, problemløsning og teknisk support inden for de aftalte tidsrammer.

Læs blogindlæg om Power Platformen

Har du sikret dig at Power platformen ikke ender som det vilde vesten?

Power Apps og Power Automate (Flows) er no-code/low-code brugerinterfaces, der gør appudvikling til allemandseje. Alle fra IT-professionals til kantinemedarbejderen, kan udvikle deres egne flows og apps.

Simplitize_Michael

Kontakt

Salgsdirektør Michael Buades
og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.