Best pratice governence til:

Microsoft Power Platform, Power Apps & Power Automate

Med Power Governance har vi sammensat en servicesuite, som bygger på best practice governance inden for håndtering af Power Apps og Power Automate (Flows). Servicesuiten kan tilpasses det stadie af modenhed, som virksomheden befinder sig på. Læs blogindlæg om hvorfor det er vigtigt med governance på

Vores services omfatter alt fra gratis on-demand webinar , til dem der vil gøre det selv, og til fuldscale Power Governance løsninger, hvor vi hjælper med at implementere politikker til understøttelse af virksomhedens governance model.

Power governance består af 2 ydelser:

 1.  Opsætning af Microsoft Center of Excellence
 2. Udarbejdelse af Power Plan governance rapport

Opsætning af Microsoft Center of Exellence 

Center of Excellencestartpakken er et gratis værktøj fra Microsoft som består af en samling af strategiværktøjer og komponenter fra Microsoft, der understøtter Microsofts Power Platform (Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents).

Opsætning af Center of Excellence startpakke i Team.

Pakken indeholder opsætning af følgende værktøjer og komponenter i Center of Excellence startpakken:

 • Teams Apps
  • Administrator View
  • Power BI Dashboard
  • DLP editor
  • Maker Command Center
  • Environment Request
  • App Permissions Center
  • Flow Permission Center

Pris 10.000 DKK

 

PowerPlan

Konsulenthjælp til Governance i Power platformen. Hos Simplitize har vi eksperter stående
klar til at bistå virksomheder med at udarbejde Governance planer til Power platformen, Power Apps og Power Automate (Flows).

Vi oplever at virksomhederne befinder sig på vidt forskellige niveauer af modenhed i forhold til ibrugtagning af Power platformen.  Nogle virksomheder har helt lukket af for brugen af Power platformen. Men flertallet af de virksomheder, vi er i dialog med, har interne brugere, som har udviklet simple apps til eget brug eller til brug i en forretningsenhed. Et fåtal har udviklet virksomhedsapps og taget dem i brug.

Uanset hvor langt I er i anvendelsen af Power Apps og Power Automate (Flows), er det også vigtigt at have en governanceplan.  Sammen med jer sætter vi en governanceplan op, så den tager udgangspunkt i den situation, I befinder jer i her og nu. Overordnet set er det vores anbefaling, at man hellere skal starte processen op for tidligt, end for sent.

”Det vi typisk ser er, at virksomheder i højere grad er opmærksom på problemstillingerne ved Power platformen og er fokuseret på at få mere kontrol over platformen”

Forløb

Inklusiv i prisen: 3 workshops af 4 timers varighed samt Power Plan governancerapport – læs beskrivelse af forløb

Der er mulighed for at hyre os ind til at udføre opgaver afledt af rapportes ramt løbende revision af planen.

Pris 30.000 DKK

Sådan udarbejder vi PowerPlanen

Powerplanen starter ud med 3 workshops af 4 timers varighed, enten online eller hos jer. Med udgangspunkt i workshoppene, udarbejder vi en PowerPlan governancerapport, indeholdende følende elementer:

 1. Environment Plan
 2. DLP Policy Management
 3. Data Gateway Management
 4. Power Platform Admin Group role and responsibilities
 5. Application Lifecycle Management
 6. Security Management
 7. Licence Management

 

  IT environments plan

  IT-miljøer er datarum der benyttes til at gemme, administrere og dele din organisations forretningsdata, Power Apps og Flows. IT-miljøerne fungerer også som containere, der adskiller apps, der kan have forskellige roller, sikkerhedskrav eller målgrupper. Når vi udarbejder IT-miljøstrategier opsætter vi IT-miljøer og datasikkerhedslag, så IT-miljøerne, understøtter en produktiv udvikling i din organisation, samtidig med at du sikrer og organiserer ressourcerne.

  DLP Policy Management for Microsoft Power Platformen

  DLP-politikker indeholder regler for, hvilke konnektorer der kan bruges sammen, og hvilke der er blokeret. Konnektorer kan være klassificeret som forretningsdata, ikke-forretningsdata eller blokerede. Eksempelvis kan konnektor, der er klassificeret som forretningsdata, kan kun bruges med andre konnektorer, som er klassificeret som forretningsdata i samme app eller flow.

  Data Gateway Management

  On-premises data gateways fungerer som broer imellem lokale data og Microsoft cloud-tjenester. For at sikre hurtig og sikker dataoverførsel imellem de lokale data og Microsoft cloud-tjenesterne, er det vigtigt at administrerer, styre og overvåge disse gateways: Derfor skal vi blandt andet have svar på følgende spørgsmål:

  • Hvem kan oprette gateways?
  • Hvordan skal nye gateways requestes og oprettes?
  • Hvordan skal gateways overvåges?

  Power Platform Admin Group

  Power Platform administrationsgruppen har ansvaret for at varetage Power Platformens vækst og sikre, at  platformen anvendes i overensstemmelse med de administrative retningslinjer. Formålet med dette afsnit er, at afklare af hvem der ejer Power Platformen, samt at definere rolle, ansvar og omfanget af aktiviteter, for denne gruppe.

  Application Lifecycle Management for Microsoft Power platformen

  Application Lifecycle Management handler om at styre de forskellige aspekter af applikationsudviklingen herunder at opsætte retningslinjer for hvordan og hvem der skal udvikle på Power platformen. Skal

  platformen eksempelvis være åben for citizen developers, pro-udviklere, eksterne konsulenter eller en kombination af alle tre? Hvilken udviklingspraksis skal anvendes I din organisation?

  Security Management af Microsoft Power platformen

  Security Management handler om at identificere brugerrollerne og styre rettighederne på platformen. Hvem skal have administratorrettigheder til Power Platformen og til miljøerne? Hvem skal kunne oprette og implementere Power Apps og Flows, og hvilke brugere skal have adgang til dem.

  Skal platformen eksempelvis være åben for citizen developers, pro-udviklere, eksterne konsulenter eller en kombination af alle tre? Hvilken udviklingspraksis skal anvendes i din organisation?

  License Management

  Alle brugere med en Microsoft 365-licens, får automatisk licens til at bruge og oprette Power Apps. Efterhånden som organisationen begynder at skabe mere komplekse løsninger, der kræver premium-funktioner, vil der være behov for selvstændige premium licenser fra Microsoft. Det er derfor vigtigt, at sikre at licensering administreres korrekt under hensyntagen til følgende:

  • Hvor mange licenser har vi behov for og hvilke typer?
  • Hvilke apps kræver licens?
  • Hvem skal købe licenserne?
  • Er der kapacitet nok?

  Tasman Bleechmore
  Power platform specialist